На головну

Поділ іменників на відміни

  1. Аналіз - це мислений поділ предмета, вища на складові частини, ознаки, властивості та виділення цих компонентів.
  2. Будь-яка діяльність пов'язана з виробництвом, розподілом, споживанням матеріальних не матеріальних цінностей, наданням та використанням послуг називається господарською діяльністю
  3. В залежності від джерел формування фінансових результатів підприємства його діяльність поділяють за наступними видами.
  4. В основу поділу різних видів друків на окремі групи, в яких це спільне переважатиме, візьмемо суттєві, типові або видові ознаки. Згрупуємо їх за такими критеріями.
  5. Вживання голосних у закінченнях іменників різних груп
  6. Визначення дієвідміни дієслова за неозначеною формою

За особливостями відмінювання іменники в українській мові поділяються на чотири відміни. Проте не всі.

Незмінювані іменники (радіо, таксі) і ті, що вживаються тільки в множині (двері, ворота), до жодної відміни не належать. Не зараховуються до жодної відміни і ті іменники, що відмінюються, як прикметники (вартовий, ланкова, Хмельницький).

Відміну іменника визначаємо за його початковою формою (називний відмінок однини), ставлячи такі питання і в такій послідовності:

Отже, іменники чоловічого роду можуть належати до І або II відміни, жіночого - до І або III відміни, середнього - до II або IV відміни.

До І відміни належать іменники жіночого й чоловічого роду, які в називному відмінку однини мають закінчення : тиша, хмара, буря, мрія, лелека, Микола, суддя, сирота.

До II відміни належать:

1) іменники чоловічого роду, які в називному відмінку однини не мають закінчення -а: дядько, герой, вітер, дощ, день;

2) іменники середнього роду, які при відмінюванні не приймають жодних суфіксів: село, жито, море, життя, узгір'я, курчатко.

До III відміни належать іменники жіночого роду, які в називному відмінку однини не мають закінчення -а: тінь, ніч, любов, мати.

До IV відміни належать іменники середнього роду, які при відмінюванні приймають суфікс -ат- або -ен-: коліща - коліщати; ягня - ягняти; плем'я - племені, ім'я - імені.

Перевірте себе. Випишіть іменники в чотири колонки за відмінами: 1) І відміна; 2) ІІІ відміна; 3) ІV відміна; 4) ІІ відміна. Іменників, які до жодної відміни не належать, не виписуйте.

Оповідач, свічка, опора, дерево, краєвид, кошовий, оповідь, звіря, лелека, кров, крапля, селянин, уміння, кенгуру, осля, лошатко, теля, стерня, галузь, оціпенілість, ожеред, сани, незнайко, базіка, тямовитість.

Ключ.З других букв має скластися прислів'я.Відмінки іменників | Поділ на групи іменників І та II відмін

Крилаті вислови | Закінчення і основа | Аналіз слів за будовою | Морфологічні способи творення слів | Абревіація | Інші способи творення слів | Написання незапозичених складних слів | Граматичні ознаки іменників | Рід іменників | Число іменників. Збірні іменники |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати