Головна

А)вертикальна;

Б)вертикальна і горизонтальна;

В) вертикальна, горизонтальна і реактивний момент;

Г)горизонтальна і реактивний момент;

18. Вкажіть правильне спрямування реакцій зв'язків у точці A і невагомих стержнях 1 і 2 .

19. На балку діє сила F = 4 H і пара сил з моментом М = 2 Н·м. Визначте момент в жорсткій опорі А, якщо АВ = 4 м:

А). -14 Н·м

Б). 14 Н·м

В). 18 Н·м

Г). -18 Н·м

20. Модуль рівнодійної Q рівномірно розподіленого навантаження q дорівнює:

А) Q=lq2;

Б) Q = lq ;

В) Q = l/ q ;

Г) Q = lq/2

21. Координата x точки прикладання рівнодійної Q рівномірно розподіленого навантаження q дорівнює:

А) x = l .

Б) x = 2l .

В) x = 1/3∙ l

Г) x = 1/2∙ l

Література:

  1. Мовнин М. С., Израелит А. Б., Рубашкин А. Г. "Основы технической механики". Л.: Машиностроение, 1979-288с. - .
  2. Эрдеди А. А., Медведев Ю. А., Эрдеди Н. А. Техническая механика: Теоретическая механика. Сопротивление материалов. М.: Высш. Шк.,1991.
  3. Павловський М. А. «Теоретична механіка» Київ: Техніка, 2002. - 510 с. - Для студентів ВНЗ.
  4. Бондаренко А. А. Теоретична механіка. Частина 1. Статика. Кінематика Підручник у 2 ч. - К.: Знання, 2004. - 599 с.
  5. Тарг С. М. Краткий курс теоретической механики. - М.: Вьісш. шк., 1986. - 416с

Лекція №5

Тема лекції:Зведення системи сил до даного центру | Просторова система сил

Знак моменту пари | Додавання пар | Знак моменту | Зведення сили до даного центру | Центр паралельних сил. | Центр ваги. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати