На головну

B) Конституційні принципи

  1. Gl] Тема 4. [:] Правовий договір, загальновизнані принципи і норми міжнародного права в правовій системі Республіки Казахстан
  2. II. Принципи формування, функції та повноваження робочих груп очного (на базі освітньої організації), заочного муніципального та заочного регіонального етапів Конкурсу
  3. Адміністративна юрисдикція: основні риси, принципи, структура
  4. Анемія при ХХН і принципи терапії
  5. Арбітражний-процесуальне право: ПОНЯТТЯ, ДЖЕРЕЛА, ПРИНЦИПИ
  6. Базові наукові принципи загальної психології

c) Конституційно-правові методи

d) Конституційно-правові інститути

e) Розділи конституційного права

9. Норми регулятивні та охоронні виділяються в класифікації:

a) За функціональної спрямованості

b) За способом впливу на суб'єкти права

c) За характером регульованих суспільних відносин

d) За дії в часі

e) За способом впливу на об'єкти права

10. Норми матеріальні і процесуальні виділяються в класифікації:

a) За функціональної спрямованості

b) За способом впливу на суб'єкти права

c) За характером регульованих суспільних відносин

d) За дії в часі

e) За способом впливу на об'єкти права

11. Що з перерахованого не є суб'єктом конституційно-правових відносин?

a) соціальні та національні спільності

b) держава і його складові частини

c) основні органи держави

d) громадські об'єднання громадян публічного характеру

e) юридичні та фізичні особи

12. Об'єктивні причини (джерела) виникнення і існування конституційного права кореняться в:

a) Ідеологічних установках суспільства

b) Матеріальних умовах життя суспільства

c) вплив на суспільство розвинених цивілізацій

d) Моральної підготовці суспільства

e) Існування суспільних відносин

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Яка історія виникнення та розвитку конституційного права зарубіжних країн? (Слід розглянути наступні документи: Велика Хартія Вольностей Іоанна Безземельного 1215 р Хабеас корпус акт 1679, Декларація незалежності 1776 р статті Конфедерації 1791 р Декларація прав людини і громадянина 1789 р Конституції зарубіжних держав XVIII-XIX ст. Загальна декларація прав людини 1948 р)

2. Які тенденції конституційно-правового розвитку держав в XX в.?

3. Що являє собою предмет і метод конституційного права зарубіжних країн?

4. Як співвідносяться між собою терміни «конституційне» і «державне» право?

5. У чому полягає особливість системи сучасних джерел конституційного права зарубіжних країн?

6. Що таке нормативні правові акти?

7. Яке визначення конституції, конституційних і органічних законів?

8. Яка структура конституційного права зарубіжних країн?

9. У чому полягають загальні принципи конституційного права?

10. Як можна охарактеризувати поняття та предмет науки «Конституційне право»?

11. У чому полягають особливості конституційного права як навчальної дисципліни в системі вищої юридичної освіти?

 Контрольні ТЕСТИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ | I. 1.2.3. ЗАВДАННЯ

ТГУ ім. Г. Р. Державіна | CONTENTS | Предмет конституційного права зарубіжних країн | Методи конституційного права зарубіжних країн | Система конституційного права зарубіжних країн | Суб'єкти конституційного права зарубіжних країн | Джерела конституційного права зарубіжних країн | поняття конституції | Функції конституції в суспільстві | |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати