На головну

IFRS 13 Fair Value Measurement (Оцінка справедливої ??вартості)

  1. Communicating you brand vision and values
  2. Culture as Ways of Thinking, Beliefs and Values
  3. Individual Values
  4. Mission and Values
  5. Тема 9. Measurement

Стандарт був розроблений в рамках програми конвергенції МСФЗ (InterGAAP) і ЗПБО США (US GAAP). Стандарт розроблявся американськими фахівцями з FASB (Американська Рада зі стандартів фінансового обліку).

Причиною випуску стандарту був той факт, що розбіжності у вимогах по оцінці справедливої ??вартості і по розкриттю інформації про оцінки за справедливою вартістю в різних МСФЗ приводили на практиці до розбіжностей і знижували порівнянність інформації, представленої у фінансовій звітності.

Ключовим зміною можна вважати зміну в самому визначенні справедливої ??вартості. Тепер справедлива вартість визначається як «Ціна, яка була б отримана при продажу активу, або сплачена при передачі зобов'язання при проведенні звичайної операції між учасниками ринку на дату оцінки».

Крім цього, ключовим аспектом стандарту є триступенева «Ієрархія справедливої ??вартості».

Резюме.Вступ в силу нових міжнародних стандартів і відсутність ефективних механізмів актуалізації їх російського перекладу ставить під сумнів можливість реалізації самої ідеї переходу російських компаній на міжнародну звітність.

А наказ МФ РФ №160н від 25.11.11 має всі шанси повторити долю свого попередника - наказу МФ РФ №180 від 01.07.2004, про перехід російських лістингових компаній на МСФЗ з 01.01.2007 р Тобто закінчитися нічим.

 Ініціативні звіти і пояснення | Лекція 1. УПРАВЛІННЯ трудових ресурсів ЯК НАУКА І СФЕРА практичної ДІЯЛЬНОСТІ

Законодавство РФ про МСФЗ | Канд. екон. наук, професор | ПЕРЕЛІК Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) | ГЛОСАРІЙ | скорочені позначення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати