Етапи переходу до сталого розвитку. | Етапи переходу до сталого розвитку. | Плата за користування надрами для видобування корисних копалин. | Плата за користування надрами для видобування корисних копалин. | Плата за забруднення навколишнього природного середовища | Методика розрахунку плати. | Елементи додаткових витрат через забруднення навколишнього природного середовища | Аудиторський висновок. | Аудиторський висновок. | ДОДАТКИ |

загрузка...
загрузка...
На головну

Додаток 5

  1. ДОДАТОК
  2. Додаток
  3. Додаток
  4. Додаток
  5. ДОДАТОК
  6. Додаток
  7. Додаток 1

НОРМАТИВИ ЗБОРІВ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ

Нормативи збору, що справляється за викиди основних забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення

Таблиця 1

Назва забруднюючої речовини Норматив збору, грн/т
Азоту оксиди
Аміак
Ангідрид сірчистий
Ацетон
Бензопирен
Бутилацетат
Ванадію п'ятиокис
Водень хлористий
Вуглеводні 4,5
Вуглецю окис
Газоподібні бтористі сполуки
Кадмій та його сполуки
Марганець та його сполуки
Нікель та його сполуки
Озон
Ртуть та її сполуки
Свинець та його сполуки
Сірководень
Сірковуглець
Спирт н-бугиловий
Стирол
Тверді речовини
Фенол
Формальдегід
Хром та його сполуки

Нормативи збору, що справляється за скиди основних забруднюючих речовин у водні об'єкти, у тому числі в морські води

Таблиця 2

Назва забруднюючої речовини Норматив збору, грн./т
Азот амонійний 52,5
Органічні речовини (за показниками БСК) 5)
Завислі речовини 1,5
Нафтопродукти
Нітрати 4,5
Нітрити
Сульфати 1,5
Фосфати
Хлориди 1,5

Нормативи збору, що справляються за розміщення відходів

Таблиця 3

Клас небезпеки відходів Ступінь небезпечності відходів Норматив збору, грн./т
І Надзвичайно небезпечні* 82,5
II Високонебезпечні
III Помірно небезпечні 0,75
IV Малонебезпечні 0,3
  Малонебезпечні, нетоксичні відходи гірничодобувної промисловості 0,03

* обладнання та припади, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням - 83 грн./од.; люмінесцентні лампи - 1,5 грн./од.

Нормативи збору, що справляється за викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення залежно від класу небезпечності

Таблиця 4

Клас небезпечності Норматив збору, грн./т
І
II
III 19,5
IV 4,5

Нормативи збору, що справляється за викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення залежно від установлених орієнтовно безпечних рівнів впливу

Таблиця 5

Орієнтовно безпечні рівні впливу сполук Норматив збору, грн./т
Менше 0,0001
0,0001-0,001 (включно)
0,001-0,01 (включно)
0,01-0,1 (включно)
0,1-більше 10

Нормативи збору, що справляються за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти залежно від концентрації забруднюючих речовин

Таблиця 6

Концентрація забруднюючих речовин з ГДК рибогосподарських водойм (мг/л) Норматив збору, грн./т
до 0,001
0,001-0,09
0,1-1,0 (включно)
1-10 (включно) 52,5
вище 10 10,5

Коригуючі коефіцієнти

Коефіцієнт, який встановлюється залежно від чисельності мешканців населеного пункту

Таблиця7

Чисельність населення Коефіцієнт
до 100
100,1-250 1,2
250,1-500 1,35
500,1-1000 1,55
понад 1000 1,8

Коефіцієнт, який встановлюється залежно від народногосподарського значення населеного пункту

Таблиця 8

Чисельність населення Коефіцієнт
Організаційно-господарські та культурно-побутові центри місцевого значення з переважанням аграрно-промислових функцій (райцентри, міста районного значення, селища та селища міського типу)
Багатофункціональні центри, центри з переважанням промислових і транспортних функцій (республіканський* та обласні центри, міста державного, республіканського*, обласного значення)** 1,25  
Населені пункти, віднесені до курортних 1,65

*АвтономноїРеспубліки Крим

**Якщо населений пункт має промислове значення та віднесений до курортних, засто-совується коефіцієнт 1,65

Коефіцієнт, що встановлюється залежно від місця розміщення відходів у навколишньому природному середовищі

Таблиця 9

Місце (зона) розміщення відходів Коефіцієнт
В адміністративних межах населених пунктів або на відстані менше 3 км від них
За межами населених пунктів (на відстані більше 3 км від їх меж)

Коефіцієнт, який встановлюється залежно від обладнання місця розміщення відходів

Таблиця 10

Характер місця розміщення відходів Коефіцієнт
Спеціально створені місця складування (полігони), що забезпечують захист атмосферного повітря та водних об'єктів
Звалища, які не забезпечують належного захисту від негативного впливу на забруднення атмосферного повітря або водні об'єкти

Регіональні (басейнові) коефіцієнти

Таблиця 11

Басейни морів і річок Коефіцієнт
Азовське море
Чорне море
Дунай 2,2
Тиса
Прут
Дністер 2,8
Дніпро (кордон України - до м. Києва) 2,5
Дніпро (м. Київ - включно до Каховсько-го гідровузла) 2,2
Дніпро (Каховський гідровузол - включно до Чорного моря) 1,8
Прип'ять 2,5
Західний Буг та ріки басейну Вісли 2,5
Десна 2,5
Південний Буг та Інгул 2,2
Ріки Кримського півострова 2,8
Сіверський Донець 2,2
Міус 2,2
Кальміус 2,2

Нормативи збору, який справляється за викиди в атмосферу забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення

Нормативи збору, який справляється за викиди забруднюючих речовин в атмосферу автомобільним транспортом

Таблиця 12

Вид пального Норматив збору, грн./т
Дизельне 4,5
Бензин етилований неетилований 4,5
Зріджений нафтовий газ
Стиснений природний газ

Нормативи збору, який справляється за викиди забруднюючих речовин в атмосферу морськими і річковими суднами

Таблиця 13

Вид пального Норматив збору, грн./т
Бензин
Дизельне пальне
Мазут 4,5

Нормативи збору, який справляється за викиди забруднюючих речовин в атмосферу залізничним транспортом.

Таблиця 14

Вид пального Норматив збору, грн./т
Дизельне пальне 4,5

 Додаток 4 | Электричество и магнетизм
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати