Завдання | Етапи переходу до сталого розвитку. | Етапи переходу до сталого розвитку. | Плата за користування надрами для видобування корисних копалин. | Плата за користування надрами для видобування корисних копалин. | Плата за забруднення навколишнього природного середовища | Методика розрахунку плати. | Елементи додаткових витрат через забруднення навколишнього природного середовища | Аудиторський висновок. | Аудиторський висновок. |

загрузка...
загрузка...
На головну

Додаток 4

  1. ДОДАТОК
  2. Додаток
  3. Додаток
  4. Додаток
  5. ДОДАТОК
  6. Додаток
  7. Додаток 1

Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин в повітрі населених пунктів

Таблиця 1

Речовина ГДК максимальна разова, мг/м3 ГДК середньодобов, мг/м3 Клас небезпечності
Аміак 0,02 0,004
Ацетон 0,35 0,35
Бензин 5,0 1,5
Бенз(а)пірне - 0,1мкг/100м3
Гідроген сульфід 0,008 0,008
Етанол 5,0 5,0
Етилен 3,0 3,0
Метанол 1,0 0,5
Нітробензол 0,008 0,005
Оксид ванадію (V) - 0,002
Оксид карбону (ІІ) СО 3,0 1,0
Оксид нітрогену (ІV) NO2 0,085 0,085
Ртуть (пари) - 0,0003
Сажа 0,15 0,05
Свинець та його сполуки - 0,0007
Сірчистий ангідрид 0,5 0,05
Фенол 0,01 0,01
Хром 0,0015 0,0015

ГДК деяких домішок у водоймах господарсько-побутового і рибогосподарського водокористування

Таблиця 2

Домішки ГДК у водоймах господарсько-побутового призначення, мг/л ГДК у водоймах рибогосподарського призначення, мг/л
Аміак 2,0 0,1
Арсен 0,05 0,05
Каламутність 1,5 -
Солі амонію - 5,0
Бензин 0,1 -
Бензол 0,5 -
Берилій 0,0002 -
ДДТ 0,2 0,0
Дихлоретан 2,0 -
Залізо 0,5 -
Кобальт 1,0 0,01
Магній - 50,0
Мідь 0,1 0,01
Нітрати азоту 10,0 -
Свинець 0,1 0,01
Нафтосірковмісна 0,1 0,05

Показники якості питної води

Таблиця 3

Показник Одиниця Норматив, не більше Клас небезпеки
Неорганічні компоненти
Алюміній мг/дм3 0,2(0,5)
Барій мг/дм3 0,1
Арсен мг/дм3 0,01
Селен мг/дм3 0,01
Свинець мг/дм3 0,01
Нікель мг/дм3 0,1
Нітрати мг/дм3 45,0
Фтор мг/дм3 1,5
Органічні компоненти:
Тригалометани мг/дм3 0,1
Хлороформ мг/дм3 0,06
Дибромхлорметан мг/дм3 0,01
Тетрахлоркарбон мг/дм3 0,002
Пестициди мг/дм3 0,001 -
Інтегральні показники:
Окиснюваність мг/дм3 4,0 -
Загальний органічний вуглець мг/дм3 4,0 -
Органолептичні показники:
Запах ПР -
Каламутність НОМ 0,5(1,5) -
Кольоровість Град 20(35) -
Присмак ПР -
Водневий показник, рН Одиниці рН 6,5-8,5 -
Мінералізація загальна мг/дм3 1000(1500) -
Твердість загальна мг екв/дм3 7(10) -
Сульфати мг/дм3 250(500)
Хлориди мг/дм3 250(350)
Мідь мг/дм3 1,0
Манган мг/дм3 0,1
Залізо мг/дм3 0,3
Хлорфеноли мг/дм3 0,0003
Показники радіаційної безпеки:
Загальна об'ємна активність альфа-випромінювачів Бк/дм3 0,1 -
Загальна об'ємна активність бета-випромінювачів Бк/дм3 1,0 -
Мікробіологічні показники:
Число бактерій в 1 см3 води (ЗМЧ) КУО/см3 -
Число бактерій групи кишкових паличок в 1 см3 води (індекс БГКП) КУО/дм3 -
Число термостабільних кишкових паличок (індекс Фк)в 100 см3 води КУО/100 см3 - -
Число патогенних мікро-організмів в 1 дм3 води КУО/дм3 - -
Число коліфагів в 1 дм3 води БУО/дм3 - -
Паразитологічні показники:
Число патогенних кишкових найпростіших у 25 дм3 води штук/25дм3 - -
Число кишкових гельмінтів у 25 дм3 води штук/25дм3 - -

ГДК деяких полютантів у ґрунті та рослинних продуктах

Таблиця 4

Речовини ГДК у ґрунті, мг/кг ДЗК у рослинних продуктах, мг/кг
Прометрин 0,5 0,1-0,25
Хлорамп 0,05 -
Хлорофос 0,5 1,0
Карбофос 2,0 1,0-3,0
Бенз(а)пірен 0,02 -
Свинець 20,0 -
Хром 0,05 -
Ртуть 2,1 -
Бензол, толуол 0,3 -
Нітрати -
Сірка -
Гексахлорциклогексан 1,0 1,0
Гамма-ізомер гексахлорану 1,0 2,0
Поліхлорпінен 0,5 Не допускається
Поліхлоркамфен 0,5 0,1
Мідь 3,0 -
Нікель 4,0 -
Цинк 23,0 -
Манган 1500,0 -
Ванадій -
Кобальт 5,0 -
Кадмій 1,0 -
Гідрогенсульфід 0,4 -

Шкала інтенсивності шуму, дБ

Таблиця 4

Оцінка шумового забруднення Інтенсивність шуму, дБ Вплив на людину
Недопустимі рівні шуму: Смертельна для людини
Поява больового відчуття, сильний негативний вплив на здоров'я
Гучна музика, рев реактивних літаків, постріли гармат, робота відбійних молотків на близьких відстанях (25-30 м)
Значно шкодить слухові й здоров'ю при тривалому впливі
Шум поїздів метро, дробильних машин і потужних пресів на виробництвах, автомобільні сирени, вуличний шум при інтенсивному русі транспорту
90-80 Товарний поїзд, вантажний автотранспорт (на відстані 30-50 м), будильники, пилососи, компресори, рев трибун на стадіонах
70-60 Автомобільний рух на трасах, друкарські бюро, шум на вокзалах, в універмагах
Допустимі рівні шуму: 50-40 Малоінтенсивний вуличний рух, розмова кількох осіб
Шелест листя дерев
Дихання людиниДОДАТКИ | Додаток 5
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати