На головну

Вступ

  1. I. Вступ
  2. I. Вступ
  3. I. ВСТУП
  4. I. Вступ.
  5. I. Вступ.
  6. I. Вступ.
  7. I. Вступ.

Випускна кваліфікаційна робота присвячена складній і значущої проблеми ... В даний час дана проблема належить до числа недостатньо досліджених і вимагає як теоретичного, так і експериментального вивчення всіх її аспектів.

Актуальність дослідження обумовлена ??тим ...

У вітчизняній літературі вивченням проблеми ... займалися такі автори, як Бодалев А. А. (1995), Гозман Л. Я. (1987), Кричевський Р. Л. (1979), Обозов Н. Н. (1969, 1976, 1979, 1990), К. К. (1975/2), Бойко В. В., Ковальов А. Г., Панферов В. Н. (1983) та ін.

Із зарубіжних авторів слід відзначити Вітека К. (1988), Майерса Д. (1988), Пезешкіана Н. (1993), Antill J.K. (1983), Blazer J.A. (1963), De Maris A., Leslie G.R. (1984), Crzywacz А. (1994), Heath D.N. (1978), Kelly E.L., Conley J.J. (1987) та ін.

Мета дослідження: ...

Гіпотеза дослідження:...

Для реалізації поставленої мети і перевірки висунутої гіпотези були визначені наступні завдання:

1. ...

2. ...

3. ...

Об'єкт дослідження: ...

Предмет дослідження: ...

Методи дослідження:

1. ...

2. ...

Теоретична і практична значущістьроботи полягає в ...

Структура і обсяг роботи. Випускна кваліфікаційна робота складається з вступу, Х розділів, висновків, списку використаних джерел (Х найменувань, в тому числі Х - іноземною мовою) та Х додатків. У тексті роботи представлено Х таблиць, Х схем і Х малюнків.

додаток 6

Приклади бібліографічних записів

 Зразок оформлення титульного аркуша |

Вибір теми та її затвердження | Науковий керівник і його обов'язки | Етапи виконання дослідження | Оформлення випускної кваліфікаційної роботи | Порядок оформлення таблиць, графічного матеріалу, формул розрахунків | Рецензування випускної кваліфікаційної роботи | Порядок захисту випускної кваліфікаційної роботи | Критерії оцінки випускної кваліфікаційної роботи | додатки | Випускної кваліфікаційної роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати