Головна

Зразок оформлення титульного аркуша

  1. З метою повного виявлення таких ознак і правильного опису їх в протоколі доцільно залучити до участі в огляді спеціаліста - ветеринара або зоотехніка.
  2. Погляд з позиції журналіста
  3. Питання 2. Лінія попиту на продукцію фірми-монополіста і проблема максимізації прибутку

Вятського СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Факультет економіки і управління

Кафедра економіки

Стратегічне планування маркетингу

(На прикладі ВАТ «ВЕСТА»)

Випускна кваліфікаційна робота

студента напрямки Економіка

Петрова Сергія Анатолійовича

Науковий керівник -

доктор економічних наук, професор Беспятих В. І.

___

(Вчений ступінь, наукове звання, П. І. Б.)

рецензент -

доктор економічних наук, професор Сизов В. С.

___

(Вчений ступінь, наукове звання, П. І. Б.)

Допущений (а) до захисту

Зав. кафедрою

___

(Вчений ступінь, наукове звання, П. І. Б.)

«___» ___ 20_ р

Кіров, 20__ р

Додаток 4 (а)

Зразок змісту (змісту) випускної кваліфікаційної роботи

зміст

 Вступ
 1.  Глава 1. Теоретичний аналіз проблеми креативності сучасної психології
   1.1.  поняття креативності
   1.2.  Проблема креативності у віковій психології
   1.3.  Основні теорії креативності
   1.4.  Висновки по теоретичної частини дослідження
 2.  Розділ 2. Емпіричне дослідження креатівностімладшіх школярів
   2.1.  Загальна схема дослідження, учасники дослідження
   2.2.  Методи дослідження
   2.3  Результати емпіричного дослідження креатівностімладшіх школярів
   2.4  Інтерпретація результатів емпіричного дослідження
 висновок
 Список літератури
 додатки
   Додаток 1. Опитувальник креативності Д. Джонса

Додаток 4 (б)

 Випускної кваліфікаційної роботи | Вступ

Пояснювальна записка | Вибір теми та її затвердження | Науковий керівник і його обов'язки | Етапи виконання дослідження | Оформлення випускної кваліфікаційної роботи | Порядок оформлення таблиць, графічного матеріалу, формул розрахунків | Рецензування випускної кваліфікаційної роботи | Порядок захисту випускної кваліфікаційної роботи | Критерії оцінки випускної кваліфікаційної роботи | додатки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати