Головна

В. С. Сизов, доктор економічних наук, професор

  1. Актуальність історії економічних вчень як наукової та академічної дисципліни
  2. Аналіз економічних вигод і витрати злиттів
  3. У сфері економічних відносин (ремісниче виробництво, торгівля, грошовий обіг та ін.);
  4. Види криз і типи економічних циклів - 133с

Вятського

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ

ІНСТИТУТ

виконання випускних

кваліфікаційних робіт

Навчально-методичний посібник

Частина 1. Загальні вимоги

Кіров


УДК

ББК

Друкується за рішенням редакційно-видавничої ради

Вятського соціально-економічного інституту

Автори-упорядники:

В. С. Сизов, доктор економічних наук, професор;

Н. В. Булдакова, кандидат педагогічних наук, доцент;

С. Ю. Вилегжаніна, кандидат педагогічних наук;

Н. В. Караваєв, кандидат юридичних наук, доцент;

М. Г. Кочуров, кандидат психологічних наук, доцент;

О. А. Цень, кандидат економічних наук, доцент

рецензенти:

Н. С. Александрова, доктор педагогічних наук, професор (ВСЕІ)

В. Ф. Юлов, доктор філософських наук, професор (ВДГУ)

Загальна редакція:

В. С. Сизов, доктор економічних наук, професор

Виконання випускних кваліфікаційних робіт:Навчально-методичний посібник / авт.-упоряд. В. С. Сизов [и др.]; під заг. ред. проф. В. С. Сизова. - 2-е вид. - Кіров: ВСЕІ, 2013. - 52 с.

Навчально-методичний посібник призначений для студентів Вятського соціально-економічного інституту, які навчаються за напрямами підготовки (бакалаврат) вищої професійної освіти Федеральних державних освітніх стандартів (ФГОС-3).

У навчально-методичному посібнику даються пояснення по змісту, оформлення і порядку захисту випускних кваліфікаційних (дипломних) робіт бакалаврів.

© Вятський соціально-економічний інститут, 2013 роки


зміст

 1.  Пояснювальна записка
 2.  загальні положення
 3.  Підготовка випускної кваліфікаційної роботи
   3.1.  Вибір теми та її затвердження
   3.2.  Науковий керівник і його обов'язки
   3.3.  Планування підготовки випускної кваліфікаційної роботи
   3.4.  Етапи виконання дослідження
 4.  Структура і зміст випускної кваліфікаційної роботи
 5.  Оформлення випускної кваліфікаційної роботи
   5.1.  загальні положення
   5.2.  Порядок оформлення таблиць, графічного матеріалу, формул розрахунків
 6.  Рецензування випускної кваліфікаційної роботи
 7.  Порядок захисту випускної кваліфікаційної роботи
 8.  Критерії оцінки захисту випускної кваліфікаційної роботи
 9.  додатки
     Додаток 1. Зразок заяви
     Додаток 2. Зразок заповнення календарного графіка підготовки випускної кваліфікаційної роботи
     Додаток 3. Зразок оформлення титульного аркуша
     Додаток 4. Зразок змісту (змісту) випускної кваліфікаційної роботи
     Додаток 5. Орієнтовна структура введення випускної кваліфікаційної роботи
     Додаток 6. Приклади бібліографічних записів

 Документ № 106 | Пояснювальна записка

Вибір теми та її затвердження | Науковий керівник і його обов'язки | Етапи виконання дослідження | Оформлення випускної кваліфікаційної роботи | Порядок оформлення таблиць, графічного матеріалу, формул розрахунків | Рецензування випускної кваліфікаційної роботи | Порядок захисту випускної кваліфікаційної роботи | Критерії оцінки випускної кваліфікаційної роботи | додатки | Випускної кваліфікаційної роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати