Головна

Речові права: поняття, ознаки, види.

  1. I. Поняття, походження та ознаки держави.
  2. II. Ознаки, ресурси і функції влади.
  3. lt; 1> Близнюк І. А., Леонтьєв К. Б. Авторське право і суміжні права: Підручник / За ред. І. А. Близнюка. М .: Проспект, 2010. С. 56. 1 сторінка
  4. lt; 1> Близнюк І. А., Леонтьєв К. Б. Авторське право і суміжні права: Підручник / За ред. І. А. Близнюка. М .: Проспект, 2010. С. 56. 2 сторінка
  5. lt; 1> Близнюк І. А., Леонтьєв К. Б. Авторське право і суміжні права: Підручник / За ред. І. А. Близнюка. М .: Проспект, 2010. С. 56. 3 сторінка
  6. lt; 1> Близнюк І. А., Леонтьєв К. Б. Авторське право і суміжні права: Підручник / За ред. І. А. Близнюка. М .: Проспект, 2010. С. 56. 4 сторінка
  7. lt; 1> Близнюк І. А., Леонтьєв К. Б. Авторське право і суміжні права: Підручник / За ред. І. А. Близнюка. М .: Проспект, 2010. С. 56. 5 сторінка

речове право- Право, яке забезпечує задоволення інтересів уповноваженої особи шляхом безпосереднього впливу на річ, що знаходиться у нього, без сприяння інших осіб. За допомогою речових прав реалізуються відносини власності. Існує дві групи речових прав: права власників; права невласника.

Речові права розрізняються обсягом повноважень: найбільш повні повноваження мають власники - вони можуть здійснювати будь-які дії, що не суперечать нормам. Права суб'єктів інших речових прав обмежені законом. Речові права безстрокові. Значення речового праваполягає в тому, що воно закріплює ставлення особи до речі, дозволяючи носію речового права задовольняти свої інтереси за допомогою цієї речі.

Речові права характеризуються такими ознаками:

- Безпосереднім ставленням особи до речі;

- Абсолютним характером;

- Об'єктами є тільки індивідуально-визначені речі;

- Захистом за допомогою особливих речове-правових позовів.

Абсолютний характер речових прав, проявляється в тому, що всі без винятку треті особи зобов'язані не перешкоджати уповноваженій особі у використанні речі і не впливати на річ без його дозволу. Отже, треті особи повинні бути чітко поінформовані про видах і зміст речових прав. Саме цією обставиною пояснюється необхідність вичерпного визначення в законі переліку речових прав та їх утримання.

Види речових прав визначені в законі таким чином:

- Право власності - найбільш широке за обсягом правомочностей речове право, яке надає уповноваженій особі максимальні можливості використання належного йому майна;

- Обмежені речові права (ст. 216 ЦК України) пов'язані з використанням чужих земельних ділянок та інших об'єктів нерухомості, в силу чого підлягають державній реєстрації. До числа таких прав відносяться сервітут, довічне успадковане володіння, постійне користування;

- Обмежені речові права, які оформляють майнову відокремленість державних і муніципальних унітарних підприємств, казенних підприємств та установ - юридичних осіб, які не є власниками закріпленого за ними майна. Майно за названими юридичними особами закріплюється власником на праві господарського відання та оперативного управління.

 Довіреність: поняття, види. Передоручення. | Право власності.

Недійсні угоди. | Об'єкти цивільних прав. Види речей. | Класифікація речей | Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків. | Способи захисту цивільних прав. | Захист цивільних прав - форми і засоби. | Умови пред'явлення позову. | Поняття, початок і закінчення термінів. Види строків. | Позовна давність. | Поняття і види представництва. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати