На головну

Алкмеон. Принцип нервізма. Нейропсіхізм. Принцип подібності

  1. B) Конституционные принципы
  2. Gl] Тема 4. [:] Правовой договор, общепризнанные принципы и нормы международного права в правовой системе Республики Казахстан
  3. II-2.5.4. Принцип оптимальности Беллмана
  4. II. Принципы формирования, функции и полномочия рабочих групп очного (на базе образовательной организации), заочного муниципального и заочного регионального этапов Конкурса
  5. Oсновні принципи побудови назв сполук з аніонними, катіонними та нейтральними комплексами
  6. А - схема і принцип роботи вентилятора фірми «Холсет»; б - гідромуфта привода вентилятора двигуна КамАЗ
  7. Административная юрисдикция: основные черты, принципы, структура

Питання про природу душі, її зовнішньої обумовленості і тілесних підставах ставилися в стародавній час не тільки філософами, але також представниками медицини. Звернення стародавніх лікарів до цих питань спонукало їх медичною практикою, їх особистим досвідом та власними спостереженнями за роботою різних систем організму, за поведінкою тварин і людини. Із давніх особливо виділяється найбільший лікар і філософ античної епохи Алкмеон (VI-V ст. До н. Е..), Відомий в історії психології як засновник принципу нервізма. Він першим пов'язав психіку з роботою головного мозку і нервової системи в цілому.

Практика перетину трупів у наукових цілях дозволила Алкмеону дати перше систематичне опис загального будови тіла і передбачуваних функцій організму. При вивченні окремих систем організму, у тому числі мозку і нервової системи, Алкмеон виявив наявність провідників, що йдуть від мозку до органів чуття. Їм було встановлено, що мозок, органи чуття та відкриті їм провідники є як у людини, так і у тварин, а отже, і тим і іншим повинні бути властиві переживання, відчуття і сприйняття. Припущення Алкмеона про наявність психіки у людини і тварин як істот, що володіють нервовою системою і головним мозком, виражало новий погляд на межі психічного, який прийнято називати в даний час Нейропсіхізм.

Наділяючи тварин душею, Алкмеон не був схильний до ототожнення психіки тварин і людини. Від тварин людина відрізняється розумом, а анатомічної основою відмінності між ними є загальний обсяг і будова мозку, а також органів чуття. Хоча розум і відрізняє людину від тварин, свій початок він бере у відчуттях, що виникають в органах чуття. Розглядаючи відчуття як вихідної форми пізнавальної діяльності, Алкмеон вперше намагається описати умови виникнення відчуттів і формулює в зв'язку з цим правило подібності в якості пояснювального принципу чутливості. Для виникнення якого-небудь відчуття необхідна однорідність фізичної природи зовнішнього подразника і органів чуття.

Принцип подібності поширювався Алкмеоном не тільки на відчуття і сприйняття, а й на емоційні переживання. Рівні життєдіяльності зв'язувалися Алкмеоном з особливостями динаміки і переміщень крові в тілі. Приплив крові в жили викликає пробудження, відлив крові від жив веде до сну, а повний відтік крові призводить до смерті організму. Загальна ж стан організму визначаються співвідношенням чотирьох стихій - води, землі, повітря та вогню, які є будівельним матеріалом тіла. Правильна координація, рівновага, гармонія цих чотирьох елементів забезпечують фізичне здоров'я тіла і бадьорість духу людини. Порушення рівноваги веде до різних хвороб і в самому гіршому випадку - до загибелі. Рівновага і гармонія стихій в тіло і здоров'я людини залежать від їжі, яку він вживає, від кліматичних та географічних умов, в яких людина живе, нарешті, від особливостей самого організму.

Висунуті Алкмеоном положення про зв'язок психіки з мозком, принцип нервізма, принцип подібності в поясненні виникнення відчуттів і сприймань, ідея про зовнішні і внутрішні фактори, що визначають загальну активність і життєдіяльність організму, залишили помітний слід у подальшому розвитку стародавньої медицини, філософії та психології. На ідеї Алкмеона спиратиметься вся медицина Гіппократа і, зокрема, його вчення про чотири типи темпераменту. Принцип нервізма стане основою для розвитку мозгоцентріческой точки зору на локалізацію душі. Принципу подібності в поясненні механізму відчуттів і сприйнять будуть дотримуватися Емпедокл, атомісти.Платон і Аристотель про медицину | Емпедокл. Вчення про чотири «коріння». Біопсіхізм. Принцип подібності і теорія витікань

Допоміжна | Зміст лекції | Санкх'я | Школи китайської філософії | Основні категорії китайського світогляду | Розвиток західної європейської філософії | Медицина і філософія античного світу | Атомістична філософсько-психологічна концепція Демокріта. Гіппократ і вчення про темпераменти | Олександрійська школа лікарів | Медичні погляди Клавдія Галена |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати