На головну

Санкх'я

Міманса

Веданта

Вайшешика

Н'яя

7. Чарвака-локаята.

Ті школи, які визнають авторитету «Вед» називаються астіка. До астіки відносяться: йога, міманса, веданта, вайшешика, санх'я, н'яя.

Ті даршан, які не визнають авторитету «Вед», називаються настіка. До настіки відносяться: чарвака-локаята, джайнізм, буддизм. Сутність філософського вчення кожної школи, серцевина корпуса творів, що унаслідується, канонізований короткий текст позначається поняттям «сутра», тобто «нитка».

Зазначимо, що філософська школа «Вайшешика» порівняно з іншими давніми індійськими філософськими школами пов'язана з природничо-науковими уявленнями суспільства. Вайшешика розуміє світ як об'єднання фізичних елементів, тобто землі, води, світла, повітря та ін.. Визнає існування елементарних фундаментальних частин, з яких складаються всі предмети і явища, навіть свідомість і мислення - первинних атомів.

Н'яяє вершиною давньої індійської логіки і теорії пізнання.

Характеристика давньоіндійських філософських шкіл

№ з/п Назва даршан Буквальний переклад назви школи (даршан) Заснов-ник школи Ро-ки заснування даршан Основніідеїдаршан Сутра (джерело)
             
             
             
             
             


Зміст лекції | Школи китайської філософії

Допоміжна | Основні категорії китайського світогляду | Розвиток західної європейської філософії | Медицина і філософія античного світу | Платон і Аристотель про медицину | Алкмеон. Принцип нервізма. Нейропсіхізм. Принцип подібності | Емпедокл. Вчення про чотири «коріння». Біопсіхізм. Принцип подібності і теорія витікань | Атомістична філософсько-психологічна концепція Демокріта. Гіппократ і вчення про темпераменти | Олександрійська школа лікарів | Медичні погляди Клавдія Галена |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати