На головну

Стаття 1297. Твори, створені при виконанні робіт за договором

  1. B яких випадках допускається зміна державного контракту на виконання НДР, ДКР і технологічних робіт для державних потреб?
  2. I. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  3. II Методика виконання роботи
  4. II Методика виконання роботи
  5. II Методика виконання роботи
  6. II Методика виконання роботи.

(В ред. Федерального закону від 12.03.2014 N 35-ФЗ)

(Див. Текст в попередній редакції)

1. Виключне право на програму для ЕОМ, бази даних або інший твір, створені при виконанні договору підряду або договору на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських або технологічних робіт, які прямо не передбачали створення такого твору, належить підряднику (виконавцю), якщо договором між ним і замовником не передбачено інше.

У цьому випадку замовник має право, якщо інше не встановлено договором, використовувати створене твір з метою, для досягнення яких було укладено відповідний договір, на умовах простої (невиключної) ліцензії протягом усього терміну дії авторського права без виплати за таке використання твору додаткової винагороди. При передачі підрядником (виконавцем) виключного права на твір іншій особі замовник зберігає право використання твору.

2. У разі, коли відповідно до договору між підрядником (виконавцем) і замовником виключне право на твір передано замовнику або зазначеній ним третій особі, підрядник (виконавець) має право використовувати створений ним твір для власних потреб на умовах безоплатної простої (невиключної) ліцензії в протягом усього терміну дії авторського права, якщо інше не встановлено договором.

3. Автор зазначеного в пункті 1 цієї статті твори, якому не належить виключне право на твір, має право на винагороду відповідно до абзацу третього пункту 2 статті 1 295 цього Кодексу.Стаття 1296. Твори, створені на замовлення | Стаття 1298. Твори науки, літератури і мистецтва, створені щодо державного чи муніципальних контрактом

Стаття 1275. Вільне використання твору бібліотеками, архівами та освітніми організаціями | Стаття 1280. Право користувача програми для ЕОМ і бази даних | | Стаття 1286. Ліцензійний договір про надання права використання твору | Стаття 1286.1. Відкрита ліцензія на використання твору науки, літератури чи мистецтва | | Стаття 1289. Термін виконання договору авторського замовлення | Стаття 1291. Відчуження оригіналу твору та виключне право на твір | | |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати