На головну

Стаття 1296. Твори, створені на замовлення

  1. Аналіз особливостей по окремих статтях витрат.
  2. Угрупування витрат за статтями калькуляції
  3. Для визначення собівартості окремих видів продукції витрати, пов'язані з їх виробництвом і реалізацією, групуються за статтями витрат.
  4. Жанр, як відомо, - це особливий вид мовного твори, або тексту. Відповідно до цього визначення всі жанри теж діляться на жанри первічниеі вторинні.
  5. Нічого не знайшла, тільки стаття з КК РФ.
  6. Оглядова стаття
  7. Відповідь: КоАП стаття 29.4 частина 1

(В ред. Федерального закону від 12.03.2014 N 35-ФЗ)

(Див. Текст в попередній редакції)

1. Виключне право на програму для ЕОМ, бази даних або інший твір, створені за договором, предметом якого було створення такого твору (на замовлення), належить замовнику, якщо договором між підрядником (виконавцем) і замовником не передбачено інше.

2. У разі, якщо виключне право на твір відповідно до пункту 1 цієї статті належить замовнику, підрядник (виконавець) має право, оскільки інше не встановлено договором, використовувати такий твір для власних потреб на умовах безоплатної простої (невиключної) ліцензії протягом всього терміну дії виключного права.

3. У разі, коли відповідно до договору між підрядником (виконавцем) і замовником виключне право на твір належить підряднику (виконавцю), замовник має право використовувати такий твір з метою, для досягнення яких було укладено відповідний договір, на умовах безоплатної простої (невиключної) ліцензії протягом усього терміну дії авторського права, якщо інше не встановлено договором.

4. Автор створеного за замовленням твори, якому не належить виключне право на твір, має право на винагороду відповідно до абзацу третього пункту 2 статті 1295 цього Кодексу.

5. Правила цієї статті не поширюються на договори, в яких підрядником (виконавцем) є сам автор твору (стаття 1288).| Стаття 1297. Твори, створені при виконанні робіт за договором

| Стаття 1275. Вільне використання твору бібліотеками, архівами та освітніми організаціями | Стаття 1280. Право користувача програми для ЕОМ і бази даних | | Стаття 1286. Ліцензійний договір про надання права використання твору | Стаття 1286.1. Відкрита ліцензія на використання твору науки, літератури чи мистецтва | | Стаття 1289. Термін виконання договору авторського замовлення | Стаття 1291. Відчуження оригіналу твору та виключне право на твір | |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати