На головну

Стаття 1286.1. Відкрита ліцензія на використання твору науки, літератури чи мистецтва

  1. I. Використання записів
  2. I. Використання користувальницької підпрограми-функції
  3. II. Використання множин
  4. II. Три військові мистецтва.
  5. II. Використання користувальницької підпрограми-процедури
  6. Spanning-Tree протокол і його використання.
  7. VI. Композиція літературного твору

(Введена Федеральним законом від 12.03.2014 N 35-ФЗ)

1. Ліцензійний договір, за яким автором або іншим правовласником (ліцензіаром) надається ліцензіату проста (невиключна) ліцензія на використання твору науки, літератури чи мистецтва, може бути укладений в спрощеному порядку (відкрита ліцензія).

Відкрита ліцензія є договором приєднання. Всі її умови повинні бути доступні невизначеному колу осіб і розміщені таким чином, щоб ліцензіат ознайомився з ними перед початком використання відповідного твору. У відкритій ліцензії може бути вказівка ??на дії, вчинення яких буде вважатися акцептом її умов (стаття 438). В цьому випадку письмова форма договору вважається дотриманою.

2. Предметом відкритої ліцензії є право використання твору науки, літератури чи мистецтва в передбачених договором межах.

Ліцензіар може надати ліцензіату право на використання належного йому твори для створення нового результату інтелектуальної діяльності. В даному випадку, якщо інше не передбачено відкритою ліцензією, вважається, що ліцензіар зробив пропозицію укласти договір (пункт 2 статті 437) про використання належного йому твору будь-яким особам, які бажають використовувати новий результат інтелектуальної діяльності, створений ліцензіатом на основі цього твору, в межах і на умовах, які передбачені відкритою ліцензією. Акцепт такої пропозиції вважається також акцептом пропозиції ліцензіара укласти ліцензійний договір щодо цього твору.

3. Відкрита ліцензія є безоплатною, якщо нею не передбачено інше.

У разі, якщо термін дії відкритої ліцензії не визначений, відносно програм для ЕОМ і баз даних договір вважається укладеним на весь термін дії виняткового права, а щодо інших видів творів договір вважається укладеним на п'ять років.

У разі, якщо у відкритій ліцензії не вказана територія, на якій допускається використання відповідного твору, таке використання допускається на території всього світу.

4. Ліцензіар, який надав відкриту ліцензію, має право в односторонньому порядку повністю або частково відмовитися від договору (пункт 3 статті 450), якщо ліцензіат буде надавати третім особам права на використання належного ліцензіарові твори або на використання нового результату інтелектуальної діяльності, створеного ліцензіатом на основі цього твори, за межами прав і (або) на інших умовах, ніж ті, які передбачені відкритою ліцензією.

5. Автор або інший правовласник у разі, якщо виключне право на твір порушено неправомірними діями з надання або використання відкритої ліцензії, має право вимагати застосування до порушника заходів захисту виключного права відповідно до статті 1252 цього Кодексу.Стаття 1286. Ліцензійний договір про надання права використання твору |

| Стаття 1263. Аудіовізуальний твір | Стаття 1264. Проекти офіційних документів, символів і знаків | Стаття 1266. Право на недоторканність твору і охорона праці від спотворень | | Стаття 1273. Вільне відтворення твору в особистих цілях | | Стаття 1275. Вільне використання твору бібліотеками, архівами та освітніми організаціями | Стаття 1280. Право користувача програми для ЕОМ і бази даних | |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати