На головну

Стаття 1286. Ліцензійний договір про надання права використання твору

  1. Copyright © 1994-2008. «Дзеркало тижня» Всi права захіщенi.
  2. Ex.7. Використовуючи текст, складіть список слів, які називають основні методи дослідження хворих і цілі їх використання. Складіть пропозиції з цими словами.
  3. gl] Тема 10. [:] Джерела мусульманського права
  4. Gl] Тема 2. [:] Закон як джерело права
  5. Gl] Тема 4. [:] Правовий договір, загальновизнані принципи і норми міжнародного права в правовій системі Республіки Казахстан
  6. Gl] Тема 7. [:] Джерела романо-германського права 1 сторінка
  7. Gl] Тема 7. [:] Джерела романо-германського права 2 сторінка

1. За ліцензійним договором одна сторона - автор або інший правовласник (ліцензіар) надає або зобов'язується надати іншій стороні (ліцензіату) право використання цього твору у встановлених договором межах.

Ліцензійний договір про надання права використання твору не підлягає державній реєстрації, так як для виникнення, здійснення і захисту авторських прав не вимагається реєстрація твору чи дотримання будь-яких інших формальностей (пункт 2 статті 1232, пункт 4 статті 1259 цього Кодексу).

2. Ліцензійний договір укладається в письмовій формі. Договір про надання права використання твору в періодичному друкованому виданні може бути укладений в усній формі.

3. В безкоштовне ліцензійному договорі повинен бути вказаний розмір винагороди за використання твору або порядок обчислення такої винагороди.

(П. 3 ст ред. Федерального закону від 12.03.2014 N 35-ФЗ)

(Див. Текст в попередній редакції)

4. Користувачеві програми для ЕОМ або бази даних поряд з правами, що належать в силу статті 1280 цього Кодексу, за ліцензійним договором може бути надано право використання програми для ЕОМ чи бази даних в передбачених договором межах.

(П. 4 ст ред. Федерального закону від 12.03.2014 N 35-ФЗ)

(Див. Текст в попередній редакції)

Правила пункту 5 статті 1286 застосовуються до ліцензійних договорів, пропозиції про укладення яких зроблені після дня вступу в силу Федерального закону від 12.03.2014 N 35-ФЗ.

5. Ліцензійний договір з користувачем про надання йому простий (невиключної) ліцензії на використання програми для ЕОМ чи бази даних може бути укладений в спрощеному порядку.

Ліцензійний договір, який укладається в спрощеному порядку, є договором приєднання, умови якого, зокрема, можуть бути викладені на об'єкті придбання примірнику програми для ЕОМ чи бази даних або на упаковці такого примірника, а також в електронному вигляді (пункт 2 статті 434). Початок використання програми для ЕОМ чи бази даних користувачем, як воно визначається зазначеними умовами, означає його згоду на укладення договору. В цьому випадку письмова форма договору вважається дотриманою.

Ліцензійний договір, який укладається в спрощеному порядку, є безоплатним, якщо інше не встановлено договором.

(П. 5 введений Федеральним законом від 12.03.2014 N 35-ФЗ)| Стаття 1286.1. Відкрита ліцензія на використання твору науки, літератури чи мистецтва

| | Стаття 1263. Аудіовізуальний твір | Стаття 1264. Проекти офіційних документів, символів і знаків | Стаття 1266. Право на недоторканність твору і охорона праці від спотворень | | Стаття 1273. Вільне відтворення твору в особистих цілях | | Стаття 1275. Вільне використання твору бібліотеками, архівами та освітніми організаціями | Стаття 1280. Право користувача програми для ЕОМ і бази даних |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати