На головну

Стаття 1280. Право користувача програми для ЕОМ і бази даних

  1. B. Право жителів присутнім і бути вислуханим на засіданні представницького органу (є в Сургуті);
  2. G ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ МЕТОД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ Метод правового регулювання, характеризується
  3. Gl] Тема 4. [:] Правовий договір, загальновизнані принципи і норми міжнародного права в правовій системі Республіки Казахстан
  4. Gl] Тема 5. [:] Суддівське (прецедентне) правотворчість і юридична природа судової практики 1 сторінка
  5. Gl] Тема 5. [:] Суддівське (прецедентне) правотворчість і юридична природа судової практики 2 сторінка
  6. Gl] Тема 5. [:] Суддівське (прецедентне) правотворчість і юридична природа судової практики 3 сторінка
  7. Gl] Тема 5. [:] Суддівське (прецедентне) правотворчість і юридична природа судової практики 4 сторінка

(В ред. Федерального закону від 12.03.2014 N 35-ФЗ)

(Див. Текст в попередній редакції)

1. Особа, яка правомірно володіє примірником програми для ЕОМ чи примірником бази даних (користувач), має право без дозволу автора або іншого власника авторських прав і без виплати додаткової винагороди:

1) вжиття заходів, необхідних для функціонування програми для ЕОМ або бази даних (в тому числі в ході використання відповідно до їх призначення), включаючи запис і зберігання в пам'яті ЕОМ (однієї ЕОМ або одного користувача мережі), внесення в програму для ЕОМ чи базу даних змін виключно з метою їх функціонування на технічних засобах користувача, виправлення явних помилок, якщо інше не передбачено договором з правовласником;

(Пп. 1 ст ред. Федерального закону від 12.03.2014 N 35-ФЗ)

(Див. Текст в попередній редакції)

2) виготовити копію програми для ЕОМ або бази даних за умови, що ця копія призначена тільки для архівних цілей або для заміни правомірно придбаного примірника у випадках, коли такий екземпляр загублений, знищений або став непридатний для використання. При цьому копія програми для ЕОМ або бази даних не може бути використана в інших цілях, ніж цілі, зазначені в підпункті 1 цього пункту, та повинна бути знищена, якщо володіння примірником таких програми або бази даних перестало бути правомірним.

2. Особа, яка правомірно володіє примірником програми для ЕОМ, вправі без згоди правовласника і без виплати додаткової винагороди вивчати, досліджувати або відчувати функціонування такої програми з метою визначення ідей і принципів, що лежать в основі будь-якого елементу програми для ЕОМ, шляхом здійснення дій, передбачених підпунктом 1 пункту 1 цієї статті.

3. Особа, яка правомірно володіє примірником програми для ЕОМ, вправі без згоди правовласника і без виплати додаткової винагороди відтворити і перетворити об'єктний код у вихідний текст (декомпілювати програму для ЕОМ) або доручити іншим особам здійснити ці дії, якщо вони необхідні для досягнення здатності до взаємодії незалежно розробленої цією особою програми для ЕОМ з іншими програмами, які можуть взаємодіяти з комп'ютерної програми, при дотриманні наступних умов:

1) інформація, необхідна для досягнення здатності до взаємодії, раніше не була доступною цій особі з інших джерел;

2) зазначені дії здійснюються тільки щодо тих частин комп'ютерної програми, які необхідні для досягнення здатності до взаємодії;

3) інформація, отримана в результаті декомпілювання, може використовуватися лише для досягнення здатності до взаємодії незалежно розробленої програми для ЕОМ з іншими програмами, не може передаватися іншим особам, за винятком випадків, коли це необхідно для досягнення здатності до взаємодії незалежно розробленої програми для ЕОМ з іншими програмами, а також не може використовуватися для розробки програми для ЕОМ, за своїм виглядом істотно схожої з комп'ютерної програми для ЕОМ, або для здійснення іншої дії, що порушує виключне право на програму для ЕОМ.

4. Застосування положень, передбачених цією статтею, не повинно суперечити звичайному використанню програми для ЕОМ або бази даних і не повинно обмежувати безпідставно законні інтереси автора або іншого власника авторських прав.

(В ред. Федерального закону від 12.03.2014 N 35-ФЗ)

(Див. Текст в попередній редакції)

Термін охорони виключного права на твір, передбачений статтею 1281, застосовується у випадках, коли п'ятдесятирічний термін дії авторського права або суміжних прав не закінчився станом на 1 січня 1993 (Федеральний закон від 18.12.2006 N 231-ФЗ).Стаття 1275. Вільне використання твору бібліотеками, архівами та освітніми організаціями |

Стаття 1256. Дія виключного права на твори науки, літератури і мистецтва на території Російської Федерації | | | | Стаття 1263. Аудіовізуальний твір | Стаття 1264. Проекти офіційних документів, символів і знаків | Стаття 1266. Право на недоторканність твору і охорона праці від спотворень | | Стаття 1273. Вільне відтворення твору в особистих цілях | |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати