На головну

Порушення систем і об'єктів життєзабезпечення населення

  1. CЕМІУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ Взаємодія ВІДКРИТИХ СИСТЕМ
  2. Far manager - текстова системна оболонка
  3. Gl] Тема 4. [:] Правовий договір, загальновизнані принципи і норми міжнародного права в правовій системі Республіки Казахстан
  4. I. 1. Промисловість в системі народного господарства

в надзвичайних ситуаціях мирного часу *

 Види над-чайно ситуацій  Основні системи жізнеобес-чення, що виходять з ладу при надзвичайних ситуаціях  Життєво важливі потреби людини  Мінімально допустимі норми споживання, які забезпечуються функціонуванням даної системи життєзабезпечення  Час, протягом якого людина без шкоди для здоровя може су-ществовать без задоволення даних потреб  Критерії для при-йняття рішення про евакуацію
 Сіли, землетрусу  Паливопостачання Електропостачання Житловий фонд  Тепло, побут Тепло Житло  0,02 т умовного палива / рік на людину 112 кВт / год на людину в рік 2,5 м2 на людину протягом декількох місяців  У холодну пору року від декількох ча-сов до 2-3 су-токВ холодну вре-мя року до 3 су-ток під відкритим небом і до кількох ме-ців в наметах  Можливий рівень задоволення життєво важ-них потреб нижче допустімого.Время відновлення систем, що забезпечують задоволення життєво важливих потреб людино, перевищує час, який він може прожити без задоволення цих потреб, або удо-влетворенія їх на рівні значно нижчому, ніж допустимий
 Сіли, землетрусу, великі ава-рії хімічно небезпечних об'єктів та радіаційно небезпечних об'єктів  водопостачання  Вода питна  2,5 л (в спеку 4 л) 3-5 суток10-15 л - 10-15 діб; далі 22,5-27,5 (на людино на добу)   12 дня
 Селі, лавини, землетруси, великі аварії на РОО  Система забезпечення продуктами харчування  живлення  Калорійність їжі від 1 000- 3 000 Ккал / сут.Суточная потреба в білку 58-61 г (на 1 людину в залежності від статі і віку)  3 доби

* джерело: Природні і техногенні надзвичайні ситуації: небезпеки, загрози, ризики / В. А. Акімов, В. Д. Новіков, Н. Н. Радаєв. М .: ЗАТ ФІД «Діловий експрес», 2001.

населення, часом і терміновістю її проведення. Залежно від часу і термінів проведення виділяються наступні варіанти евакуації населення: упереджувальний (завчасна) і екстрена (невідкладна).

 завчасна евакуація населення небезпечних районів проводиться в разі короткострокового прогнозу можливості виникнення запроектної аварії на потенційно небезпечних об'єктах або стихійного лиха.

екстрена евакуація населення з небезпечного району - при виникненні надзвичайної ситуації.

Необхідність евакуації і терміни її здійснення визначаються комісіями з надзвичайних ситуацій. Підставою для прийняття рішення на проведення евакуації є наявність загрози життю і здоров'ю людей, що оцінюється за заздалегідь встановленим для кожного виду небезпек критеріям. Для короткочасного розміщення евакуйованого населення передбачено використання службово-побутових приміщень, клубів, пансіонатів, лікувально-оздоровчих установ, туристичних баз, будинків відпочинку, санаторіїв, а також садово-городницьких товариств. У літній час можливе короткочасне розміщення в наметах.

Евакуація здійснюється по виробничо-територіальним-ному принципу. Планування, організація та проведення евакуації населення покладені на евакуаційні органи та органи управління ГОЧС. Плани евакуації є частиною планів дій щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.

На все населення, яке підлягає евакуації, за місцем проживання, на підприємствах, в установах і організаціях складаються евакуаційні списки. Чи не зайняті у виробництві члени сімей включаються в списки за місцем роботи глави сім'ї. Евакуаційні списки складаються завчасно.

 евакуаційні заходи |

Класифікація надзвичайних ситуацій за масштабом поширення | природного характеру | Т а б л і ц а 17 | техногенного характеру | Населення і територій в надзвичайних ситуаціях | Обсяги робіт, виконаних особовим складом МППО країни в роки | Російської Федерації | І ліквідації надзвичайних ситуацій | І техногенного ХАРАКТЕРУ | Організація оповіщення населення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати