На головну

І техногенного ХАРАКТЕРУ

  1. XIII. Напишіть лист особистого характеру (100-140 слів).
  2. акцентуації характеру
  3. акцентуації характеру
  4. Акцентуації характеру.
  5. Залежно від характеру повноважень, що визначають роль державних службовців у здійсненні державно-владних функцій.
  6. У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ ВІЙСЬКОВОГО ХАРАКТЕРУ

Захист населення - основне завдання РСЧС і цивільної оборони, так як збереження людських ресурсів є найважливішою умовою підтримки необхідного рівня економічної та військової могутності держави.

Поняття «захист населення» має два трактування: загальну - широку і більш вузьку - цілеспрямовану, специфічну. Відповідно до положень федерального закону «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру» під захистом розуміється вся діяльність з протидії надзвичайним ситуаціям. Друге трактування виходить з уявлення, що захист населення полягає в проведенні певних видів спеціальних захисних заходів, спрямованих на захист людей від конкретних вражаючих впливів, забезпечення пом'якшення цих впливів, а також наданні людям конкретної допомоги.

Захист населення від надзвичайних ситуацій - Це сукупність взаємопов'язаних за часом, ресурсами та місця проведення заходів РСЧС, спрямованих на запобігання або максимальне зниження втрат населення і загрози його життю і здоров'ю від вражаючих факторів і впливів джерел надзвичайних ситуацій.

Необхідність підготовки і здійснення заходів щодо захисту населення від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру обумовлюється:

- Ризиком для людини зазнати впливу вражаючих факторів стихійних лих, аварій, природних і техногенних катастроф;

- Наданим законодавством правом людей на захист життя, здоров'я та особистого майна у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Заходи захисту населення є складовою частиною попереджувальних заходів і заходів щодо ліквідації надзвичайних ситуацій і, отже, виконуються як в превентивному (попереджувальному), так і оперативному порядку з урахуванням можливих небезпек і загроз. При цьому враховуються особливості розселення людей, природно-кліматичні та інші місцеві умови, а також економічні можливості з підготовки та реалізації захисних заходів.

Заходи з підготовки країни до захисту населення проводяться за територіально-виробничим принципом. Вони здійснюються не тільки в зв'язку з можливими надзвичайними ситуаціями природного та техногенного характеру, а й в передбаченні небезпек, що виникають при веденні військових дій або внаслідок їх, оскільки значна частина цих заходів ефективна як в мирний, так і воєнний час.

Заходи щодо захисту населення від надзвичайних ситуацій здійснюються силами і засобами підприємств, установ, організацій, органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, на території яких можлива або склалася надзвичайна ситуація.

Комплекс заходів щодо захисту населення включає:

- Оповіщення населення про небезпеку, його інформування про порядок дій у сформованих надзвичайних умовах;

- Евакуаційні заходи;

- Заходи щодо інженерного захисту населення;

- Заходи радіаційного та хімічного захисту;

- Медичні заходи;

- Підготовку населення у сфері захисту від надзвичайних ситуацій.

 І ліквідації надзвичайних ситуацій | Організація оповіщення населення

На копіювально-розмножувальної обладнанні | Розділ II. ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ | Класифікація надзвичайних ситуацій | Класифікація надзвичайних ситуацій за масштабом поширення | природного характеру | Т а б л і ц а 17 | техногенного характеру | Населення і територій в надзвичайних ситуаціях | Обсяги робіт, виконаних особовим складом МППО країни в роки | Російської Федерації |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати