На головну

техногенного характеру

  1. XIII. Напишіть лист особистого характеру (100-140 слів).
  2. акцентуації характеру
  3. акцентуації характеру
  4. Акцентуації характеру.
  5. Залежно від характеру повноважень, що визначають роль державних службовців у здійсненні державно-владних функцій.
  6. У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ ВІЙСЬКОВОГО ХАРАКТЕРУ

Техногенні надзвичайні ситуації пов'язані з виробничою діяльністю людини і можуть протікати з забрудненням та без забруднення навколишнього середовища. Найбільшу небезпеку в техногенній сфері представляють транспортні аварії, вибухи і пожежі, радіаційні аварії, аварії з викидом аварійно хімічно небезпечних речовин і ін.

Науковий аналіз статистичних даних з надзвичайних ситуацій, в тому числі техногенного характеру, з виявленням позитивних і негативних тенденцій в їх динаміці щорічно публікується починаючи з 1996 р

Різке зростання техногенних надзвичайних ситуацій (майже в 4 рази) стався після соціально-політичних потрясінь у серпні 1991 р Зниження уваги і капіталовкладень на забезпечення безпеки виробництв, оновлення їх основних виробничих фондів і самої культури праці викликали стійке зростання кількості надзвичайних ситуацій аж до 1997 р . (1991 р - 209, 1994 г. - 905, 1996 г. посилання - 1 031, 1997 г. - 1 174). У цей період спостерігалося зростання аварій на магістральних трубопроводах (в 1,5 рази), на морських і річкових суднах (в 1,5 рази), аварій на комунальних системах життєзабезпечення (у 2 рази), аварій з викидом (загрозою викиду) аварійно хімічно небезпечних речовин і радіоактивних речовин.

У той же час починаючи з 1995 року по теперішній час, спостерігається спад аварійності на потенційно небезпечних промислових об'єктах, залізничному транспорті, в житловій сфері, що пов'язано з прийняттям заходів з питань техногенної безпеки, попередження катастроф і зниження тяжкості їх наслідків. Спаду рівня аварійності сприяло прийняття федеральних законів «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру» (1994) і «Про промислову безпеку небезпечних виробничих об'єктів» (1997), постанов Уряду Російської Федерації, що визначили порядок декларування безпеки, ліцензування небезпечної промислової діяльності та об'єктів, страхового захисту, а також підвищення вимогливості до питань безпеки з боку органів, які здійснюють нагляд і контроль в галузі безпеки.

Незважаючи на зниження загальної кількості надзвичайних ситуацій техногенного характеру, економіка країни продовжує нести значні матеріальні збитки. Більш того, в зв'язку з пожвавленням економіки в перші роки ХХІ ст. можливе зростання кількості аварій і катастроф різного масштабу.

Наростання ризику виникнення техногенних надзвичайних ситуацій в Росії обумовлено тим, що в останні роки в найбільш відповідальних галузях потенційно небезпечні об'єкти мають вироблення проектного ресурсу на рівні 50-70%, іноді досягаючи предаварийного рівня. У техногенної безпеки є й інші спільні риси неблагополуччя: зниження рівня професійної підготовки персоналу підприємств промисловості, виробничої і технологічної дисципліни; поширені технологічна відсталість виробництва і низькі темпи впровадження безпечних технологій. Показники ризику виникнення надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об'єктах в Росії перевищують показники прийнятних ризиків, досягнутих в світовій практиці.

В даний час найбільшу небезпеку в техногенній сфері Росії представляють радіаційні та хімічні аварії, пожежі і вибухи, а також катастрофи на гідротехнічних спорудах. На території країни функціонує більше 45 тис. Небезпечних об'єктів. У їх числі 3 600 об'єктів, що мають значні запаси аварійно хімічно небезпечних речовин (АХОВ), понад 8 тисяч вибухо-і пожежонебезпечних об'єктів, 10 АЕС з 30 ядерними енергетичними установками, 113 дослідницьких ядерних установок, 12 підприємств ядерного паливного циклу, 16 спеціальних комбінатів по переробки та захоронення радіоактивних відходів. Всі вони є потенційно небезпечними в разі виникнення на них аварій і катастроф, що супроводжуються викидами ахова і радіоактивних речовин. Тяжкість наслідків може посилюватися і тим, що на радіаційно дестабілізувати територіях проживає 10 млн. Чоловік, а на територіях можливого хімічного зараження - 60 млн. Чоловік.

За рік відбувається близько 220 тис. Пожеж, 70% яких припадає на невиробничу сферу. Щорічно під час пожеж гине 12-16 тис. Чоловік. Величина втрат від пожеж перевищує загальний збиток держави від надзвичайних ситуацій техногенного характеру та є, по суті, безповоротної. Втрати від пожеж не тільки непоправний, але і вимагає ще більших витрат для відновлення знищених матеріальних цінностей.

У країні експлуатується понад 30 тис. Водосховищ і кілька сотень накопичувачів промислових відходів. Гідротехнічні споруди на 200 водосховищах і 56 накопичувачах відходів експлуатуються без реконструкції понад 50 років і перебувають у передаварійному стані.

В цілому на території країни в період до 2010 р не виключається виникнення 1 транскордонної, 1-2 федеральних, 2-10 регіональних, 50-100 територіальних, до 3 000 місцевих аварій і катастроф.

Питання для самоконтролю

1. Дати визначення надзвичайної ситуації природного і техногенного характеру.

2. Дати визначення джерела надзвичайної ситуації.

3. Охарактеризувати прямий і непрямий економічний збиток, що наноситься надзвичайними ситуаціями природного та техногенного характеру.

4. Дати характеристику небезпек в надзвичайній ситуації, виклику і погрози.

5. Що розуміється під вражаючими факторами надзвичайної ситуації?

6. Що розуміється під несприятливим природним явищем, стихійним лихом, природною катастрофою?

7. У чому полягає відмінність техногенної аварії від техногенної катастрофи?

8. Дати визначення безпеки в надзвичайних ситуаціях. Класифікація природних надзвичайних ситуацій.

9. Класифікація техногенних надзвичайних ситуацій.

10. Класифікація надзвичайних ситуацій за масштабом поширення і тяжкості наслідків.

11. Дати загальну характеристику надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

12. Основні причини збереження і посилення природних небезпек на території Росії.

13. Чим може бути обумовлено наростання ризику виникнення техногенних надзвичайних ситуацій в Росії?

14. Який попередній прогноз природних і техногенних небезпек і загроз на території Росії до 2010 р?

 Т а б л і ц а 17 | Населення і територій в надзвичайних ситуаціях

Вимоги до приміщень для роботи з ПЕОМ | Вимоги до організації робочих місць користувачів ПЕОМ | Вимоги до рівнів шуму та вібрації на робочих місцях | Вимоги до рівнів електромагнітних полів на робочих місцях | Організація режиму праці та відпочинку при роботі з ВДТ і ПЕОМ | На копіювально-розмножувальної обладнанні | Розділ II. ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ | Класифікація надзвичайних ситуацій | Класифікація надзвичайних ситуацій за масштабом поширення | природного характеру |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати