На головну

Класифікація надзвичайних ситуацій за масштабом поширення

  1. I. 2. Класифікація промислових виробництв
  2. V2: Тема 1.2 Класифікація кісток. Кость як орган. Загальна синдесмології. Стадії розвитку кісток, види окостеніння. Хребетний стовп.
  3. V2: Тема 1.2 Класифікація кісток. Кость як орган. Загальна синдесмології. Стадії розвитку кісток, види окостеніння. Хребетний стовп.
  4. Абразивні матеріали, їх класифікація, порівняльна характеристика. Склад, властивості. Призначення. Застосування. сполучні речовини
  5. Аналіз ситуацій і рішення професійних задач
  6. Артикуляційна класифікація звуків
  7. Атмосферні опади їх класифікація.

і тяжкості наслідків *

 Масштаб надзвичайної ситуації  Кількість постражда-дали, чол.  Кількість людей, у яких порушені умови життєдіяльності-ності  Розміри матері-ального збитку, тис. МРОТ на день виникнення НС  Межі поширення зон надзвичайної ситуації  Рівень органів упра-тичних, сил і засобів реагування на надзвичайні ситуації та їх ліквідацію
 транскордонна - - -  Надзвичайна ситуація вироб-йшла за кордоном і торкається території Російської Федерації  За рішенням уряду Російської Федерації (відповідно до норм міжнародного права і міжнародними договорами)

 * Джерело: Попередження і ліквідація надзвичайних ситуацій: Навчальний посібник для органів управління РСЧС / За заг. ред. Ю. Л. Воробйова. М .: Крук-Престиж, 2002.

Про к о н т а н і е т а б л. 16

 Федеральна  > 500  > 1. 000  > 5 млн.  Виходить за межі більш ніж двох суб'єктів Російської Федерації  Силами та засобами суб'єктів Російської Федерації, силами і засобами федеральним ного рівня
 Регіональна  50-500  500-1 000  0,5-5 млн.  Охоплює територію двох суб'єктів Російської Федерації  Силами та засобами суб'єктів Російської Федерації, силами і засобами федеральним ного рівня
 територіальна  50-500  300-500  5 тис.- 0,5 млн.  Чи не виходить за межі суб'єктів Російської Федерації  Силами та засобами органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації
 місцева  10-50  100-300  5 тис.  Чи не входить за межі населеного пункту, міста, району  Силами та засобами органів місцевого самоврядування
 локальна  1 тис.  У межах території об'єкта виробничого або соціального призначення  Силами та засобами організації, де виникла надзвичайна ситуація

За даними МНС, в нашій країні щорічно відбувається 300 350 стихійних лих і понад 600 техногенних аварій. В останні роки кількість і масштаби наслідків аварій, катастроф і стихійних лих стають все більш небезпечними для населення, навколишнього середовища і економіки країни.

 Класифікація надзвичайних ситуацій | природного характеру

| Електротравми - це травми, отримані від впливу електричного струму на організм, які умовно поділяють на загальні (електричний удар), місцеві і змішані. | Електронно-обчислювальних машинах | Вимоги до приміщень для роботи з ПЕОМ | Вимоги до організації робочих місць користувачів ПЕОМ | Вимоги до рівнів шуму та вібрації на робочих місцях | Вимоги до рівнів електромагнітних полів на робочих місцях | Організація режиму праці та відпочинку при роботі з ВДТ і ПЕОМ | На копіювально-розмножувальної обладнанні | Розділ II. ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати