На головну

На копіювально-розмножувальної обладнанні

  1. Електрообладнанні в порядку поточної експлуатації.

З 25 червня 2003 введені в дію санітарно-епідеміологічні правила і нормативи СанПіН 2.2.2.1332-03. «Гігієнічні вимоги до організації роботи на копіювально-розмножувальної техніки». Справжні санітарні правила спрямовані на створення оптимальних умов праці для збереження здоров'я працюючих шляхом обмеження несприятливого впливу хімічних, фізичних та інших шкідливих факторів, що виникають при проведенні щорозмножувальних робіт і зниження ризику розвитку загальної і професійної захворюваності.

На персонал, що обслуговує копіювально-розмножувальну техніку, діє комплекс небезпечних і шкідливих факторів виробничого середовища, а також фактори важкості та напруженості трудового процесу.

До небезпечних і шкідливих виробничих факторів відносяться:

- Мікрокліматичні параметри;

- Статичну електрику, що утворюється в результаті тертя рухається паперу з робочими механізмами, а також при неякісному заземленні апаратів;

- Ультрафіолетова радіація, що утворюється при Електрографічні способі копіювання спеціальних ламп з УФ-спектром випромінювання;

- Електромагнітні випромінювання, які утворюються при роботі відеодисплейного терміналу (ВДТ), що входить до складу копіювального комплексу або знаходиться в тому ж приміщенні;

- Шум на робочому місці, обумовлений конструкцією апарату;

- Хімічні речовини, що виділяються при роботі і ремонті копіювальних апаратів, - озон, оксид азоту, аміак, стирол, ацетон, селенистий водень, бензин, етилену оксид;

- Фізичні перевантаження (вимушена поза, тривала статичне навантаження, перенесення важких предметів);

- Перенапруження зорового аналізатора.

У складі щорозмножувальних виробництв має передбачатися не менше трьох приміщень: виробниче - для щорозмножувальних робіт, приміщення прийому-видачі, реєстрації замовлень, оформлення документації та складське приміщення для зберігання допоміжних матеріалів.

При застосуванні апаратів копіювально-розмножувальної техніки настільного типу, а також одиничних стаціонарних щорозмножувальних апаратів, які використовуються періодично для потреб самого підприємства, допускається їх установка в приміщеннях, де виробляються інші види робіт, з дотриманням вимог цих Правил.

Площа і кубатура приміщень на одного працюючого розраховується відповідно до вимог технологічної та експлуатаційної документації, але не менше 6 м2, При кубатурою - не менше 15 м3.

Розстановка обладнання повинно проводитися з урахуванням забезпечення вільного доступу до всіх частин механізмів машин і апаратів, як для обслуговування, так і для ремонту. Відстань від стіни або колони до країв машини або апарату (з урахуванням конструкції вентсистем) повинна становити не менше 0,6 м, а з боку зони обслуговування - не менше 1,0 м. Між обладнанням повинні передбачатися місця для розміщення сировини, напівфабрикатів і готової продукції. Мінімальні розміри проходів не повинні бути менше 0,6 м. Общеобменная припливно-витяжна і місцева витяжна вентиляція повинна працювати протягом всієї зміни (або в період виконання робіт, у разі, якщо це приміщення з тимчасовим перебуванням працівників).

Мікроклімат на робочих місцях повинен відповідати вимогам нормативів для категорій робіт I б за рівнем енерговитрат 140-174 Вт в холодний і теплий період року.

Для зменшення впливу електростатичного поля, що утворюється при роботі копіювально-розмножувального обладнання, відносна вологість повітря в приміщенні підтримується на рівні верхньої межі величин оптимального діапазону (55-60%).

У виробничих приміщеннях щорозмножувальних робіт передбачається природне і штучне освітлення. При цьому розміщення виробництв з постійними робочими місцями в приміщеннях без природного світла не допускається.

Штучне освітлення приміщень має забезпечувати необхідні рівні освітленості, правильну передачу кольору, не створювати сліпучої яскравості і підвищеної пульсації освітленості.

Як джерела світла в установках загального і місцевого освітлення рекомендується передбачати газорозрядні лампи типу ЛБ. У світильниках загального і місцевого освітлення передбачається світлорозсіювальна арматура. При цьому слід здійснювати постійний контроль за правильною експлуатацією освітлювальних установок, змістом світильників в робочому стані, своєчасною заміною ламп і дотриманням графіка чищення світильників.

Оптимальні рівні звуку окремих видів трудової діяльності нормуються з урахуванням категорії тяжкості і напруженості праці.

У виробничих приміщеннях, в яких розміщується обладнання, що генерує шум, повинні здійснюватися заходи щодо захисту працівників від його шкідливого впливу:

- Обробка приміщень звукопоглинальними матеріалами, в тому числі використання підвісних стель;

- Установка обладнання на вібропоглинаючі фундаменти;

- Своєчасна профілактика і ремонт технологічного обладнання та вентиляційних систем;

- Постачання вентиляційних систем Шумоглушники і звукоізолірованіе повітропроводів.

Вплив на працівників неіонізуючих випромінювань від виробничого обладнання не допускається. Допустимий рівень напруженості електростатичного поля на поверхні обладнан-ня - не більше 20 кВ / м.

До роботи на копіювально-розмножувальної обладнанні не допускаються особи молодше 18 років, вагітні жінки та особи, які мають медичні протипоказання. Медико-профілактичне обслуговування працівників з копіювально-розмножувальної технікою здійснюється відповідно до чинних нормативних документів.

Питання для самоконтролю

1. Дати характеристику шкідливих і небезпечних факторів при роботі на персональному комп'ютері.

2. Які професійні захворювання зустрічаються у операторів персональних комп'ютерів?

3. Яким вимогам повинні відповідати відеодисплейний термінали?

4. У чому полягають вимоги до приміщень для експлуатації персональних комп'ютерів?

5. Які пред'являються вимоги до мікроклімату і освітлення приміщень і робочих місць при роботі на персональному комп'ютері?

6. У чому полягають вимоги до організації та обладнання робочих місць з персональними комп'ютерами?

7. Який режим праці і відпочинку рекомендується при роботі з персональним комп'ютером?

8. У чому полягають вимоги, що пред'являються до забезпечення електробезпеки користувачів персональних комп'ютерів?

9. Як забезпечується пожежна безпека на підприємствах інформаційного обслуговування?

10. Дати характеристику небезпечних і шкідливих виробничих факторів при роботі на копіювально-розмножувальної обладнанні.

11. У чому полягають гігієнічні вимоги до організації роботи на копіювально-розмножувальної техніки?

 Організація режиму праці та відпочинку при роботі з ВДТ і ПЕОМ | Розділ II. ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ

| | електромагнітних полів | | Електротравми - це травми, отримані від впливу електричного струму на організм, які умовно поділяють на загальні (електричний удар), місцеві і змішані. | Електронно-обчислювальних машинах | Вимоги до приміщень для роботи з ПЕОМ | Вимоги до організації робочих місць користувачів ПЕОМ | Вимоги до рівнів шуму та вібрації на робочих місцях | Вимоги до рівнів електромагнітних полів на робочих місцях |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати