На головну

Т а б л і ц а 11

Нормативні значення коефіцієнта природного освітлення *

 Характеристика глядач-ної роботи  Розряд зри-тель-ний роботи  природне освітлення  суміщене освітлення
 КПО (ЕН),%
 при верхньому або комбінованому освітленні  при бічному освітленні  при верхньому або комбінованому освітленні  при бічному освітленні
 найвищої точності  I  -  -  6,0  2,0
 Дуже високої точності  II  -  -  4,2  1,5
 високої точності  III - -  3,0  1,2
 середньої точності  IV  4,0  1,5  2,4  0,9
 малої точності V  3,0  1,0  1,8  0,6
 Дуже малу точність  VI  3,0  1,0  1,8  0,6
 Робота з світяться матеріалами  VII  3,0  1,0  1,8  0,6
 Загальна на- мання за ходом виробничого процесу  VIII  3,0  1,0  1,8  0,6

 * Джерело: СНиП 23-05-95 «Природне і штучне освітлення». М., 1995.

Штучне освітлення і його нормування. Штучне освітлення за призначенням підрозділяється на робоче, аварійне, охоронне, чергове. Робоче освітлення передбачається для всіх приміщень, будівель, призначених для роботи.

Система штучного освітлення - на системи загального, місцевого і комбінованого освітлення.

Загальне освітлення - на загальне рівномірне і загальне локалізоване. Загальне рівномірне освітлення забезпечує необхідні умови видимості по всій освітлюваної площі в результаті рівномірного розташування світильників на відносно великій висоті під стелею. Загальне локалізоване освітлення визначається розташуванням обладнання.

Систему комбінованого освітлення застосовують там, де потрібна точність виконуваного процесу і загальне освітлення створює тіні на робочих поверхнях, розташованих вертикально або похило. При комбінованому освітленні, крім світильників загального освітлення застосовують місцеві світильники з непросвечивающий відбивачами. Застосування одного місцевого освітлення не допускається. Це викликано тим, що різка нерівномірність освітленості на робочому місці і в приміщенні знижує працездатність зору і викликає його стомлення.

Аварійне освітлення поділяється на освітлення безпеки і евакуаційне. Освітлення безпеки передбачається у випадках, якщо відключення робочого освітлення і пов'язане з цим порушення обслуговування устаткування і механізмів може викликати вибух, пожежа, отруєння людей, тривале порушення технологічного процесу. Освітлення безпеки повинно створювати найменшу освітленість у розмірі 5% освітленості, нормованої для робочого освітлення, але не менше 2 лк усередині будівель і не менше 1 лк для території підприємства.

Евакуаційне освітлення повинно забезпечувати найменшу освітленість на підлозі основних проходів в приміщенні 0,5 лк, на відкритих територіях - 0,2 лк.

Охоронне освітлення повинно передбачатися уздовж кордонів території, що охороняється в нічний час. Освітленість повинна бути не менше 0,5 лк на рівні землі в горизонтальній площині або на рівні 0,5 м від землі на одній стороні вертикальній площині, перпендикулярній до лінії кордону.

Штучне освітлення нормується по СНиП 23-05-95 і 2.2.1 / 2.1.1.1278-03 з урахуванням характеру зорової роботи, розряду і підрозряду зорової роботи, контрасту об'єкта з фоном, характеристики фону, системи освітлення і знаходиться в межах від 5 000 до 20 лк при будь-якому спостереженні за ходом виробничого процесу.

Нормативні показники освітленості наведені в табл. 12.

Крім кількісних нормуються і якісні показники освітленості. Показник осліпленості (Р) від світильників загального освітлення не повинен перевищувати значень 10-40%.

Т а б л і ц а 12

Нормативні показники освітленості *

 Характерис-тика зорової роботи  Найменшим-ший розмір об'єкта розрізнення, мм  Розряд глядач-ної роботи  Підрозряд зорової роботи  Контраст об'ектаразліченія з фоном  характеристика фону  Освітленість, Лк
 при комбінованих-ванном освітленні  при загальному освітленні
 Наівисшейточності  менш 0,15 I А  малий  темний  5 000  1 500
Б  МалийСредній  СреднійТемний  4 0003 500  1 2501 000
В  МалийБольшой  СветлийТемний  2 5002 000
Г  СреднійБольшой  СветлийСветлий  1 5001 250
 Дуже високої точності  Від 0,15до 0,3  II А  малий  темний  4 000 -
Б  МалийСредній  СреднійТемний  3 0002 500
В  МалийБольшой  СветлийТемний  2 0001 500
Г  СреднійБольшой  СветлийСредній  1 000
 високої точності  Від 0,3 до 0,5  III А  малий  темний  2 000
Б  МалийСредній  СреднійТемний  1 000
В  МалийБольшой  СветлийТемний
Г  середній  світлий
 середньої точності  Від 0,5 до 1,0  IV А  малий  темний
Б  малий  середній
В  МалийБольшой  СветлийТемний
      Г  середній  світлий

 * Джерело: СНиП 23-05-95 «Природне і штучне освітлення». М., 1995.

Про к о н т а н і е т а б л. 12

 малої точності  Від 1,0до 5,0 V А  малий  темний
Б  малий  середній -
В  малий  світлий -
Г  середній  середній
 Дуже малу точність  більше 5,0  VI  Незалежно від характеристик фону і контрасту об'єкта з фоном -

Яскравість робочої поверхні не повинна перевищувати значень, наведених у табл. 13.

Коефіцієнт пульсації освітленості на робочих поверхнях при живленні джерел світла струмом частотою менше 300 Гц не повинен перевищувати значень 10-20%.

У приміщеннях, де можливе виникнення стробоскопічного ефекту, необхідно включати сусідні лампи в три фази живильної напруги або включати їх в мережу з електронними пускорегулирующими апаратами.

Т а б л і ц а 13

Найбільша допустима яскравість робочої поверхні *

 Площа робочої поверхні, м2  Найбільша допустима яскравість, кд / м2
 Менше 1 ? 10-4Від 1 ? 10-4 до 1 ? 10-3Від 1 ? 10-3 до 1 ? 10-2Від 1 ? 10-2 до 1 ? 10-1Більше 1 ? 10-1  2 0001 5001 000

 * Джерело: СНиП 23-05-95 «Природне і штучне освітлення». М., 1995.

Джерела світла. Для штучного освітлення застосовують лампи розжарювання і газорозрядні (люмінесцентні) лампи. При виборі джерел штучного освітлення повинні враховуватися їх електричні, світлотехнічні, конструктивні, експлуатаційні та економічні показники.

Лампи мають в освітлювальної арматури (разом їх називають світильниками), призначеної для перерозподілу світлового потоку, захисту очей від блескости і лампи від забруднення, забезпечення електро-, вибухо- і пожежобезпеки, захисту від вологи.

Важливі характеристики світильника - захисний кут і коефіцієнт корисної дії світильника (ККД). Захисним кутом світильника називається кут, в межах якого очей спостерігача захищений від сліпучого впливу лампи і який утворений горизонталлю і лінією, дотичній до світиться тіла і краю кромки відбивача. Найменше значення кута дорівнює 15 град.

Коефіцієнтом корисної дії світильника називається відношення світлового потоку світильника до світлового потоку ламп в цьому світильнику. У сучасних світильниках ККД становить 60-80%.

Щодо захисту від пилу світильники діляться на незахищені, пилозахищені, пилонепроникні.

За ступенем захисту від вологи світильники - на незахищені, бризгозахищеність, струезащіщенние, водонепроникні, герметичні.

Для освітлення вибухонебезпечних приміщень призначені світильники у взривонепроніцаємой виконанні і з підвищеною надійністю проти вибуху.

Вимірювання освітленості. Для вимірювання освітленості застосовують люксметр типу Ю-116 і Ю-117, люксметр-пульсметр Аргус-07, люксметр-яркометр ТКА. Принцип їх дії заснований на перетворенні світлової енергії в електричну за допомогою фотоелемента. Сила виникає струму пропорційна інтенсивності світлового потоку. Шкала гальванометра проградуірована в люксах. Люксметр Ю-116 має шкалу двох рівнів від 0-30 і 30-100 лк. Для розширення меж вимірювання до приладу додаються светопоглотітельние насадки, що ослабляють світловий потік в 10, 100, 1 000 разів і відповідно в стільки ж разів збільшуються межі вимірювання. Люксметр-пульсметр - для вимірювання освітленості і коефіцієнта пульсації. Люксметр-яркометр - для вимірювання освітленості і яскравості від дисплеїв.

При визначенні КПО проводять одночасні вимірювання освітленості в контрольних точках всередині приміщення і зовнішньої освітленості на горизонтальній площадці, що освітлюється всім світлом небосхилу. При цьому вибираються дні з суцільною рівномірної десятибальною хмарністю, що покриває весь небосхил. Електричне світло в приміщеннях на період вимірювань вимикається.

Вимірювання освітленості від штучного освітлення проводиться в темний час доби. На початку і наприкінці вимірювань слід виміряти напругу мереж освітлення.

Колірна обробка виробничих приміщень вибирається і здійснюється з урахуванням гігієнічних вимог до характеру зорової роботи, внутрішнього режиму приміщень і естетичних вимог.

У виробничих приміщеннях колір використовується як засіб інформації та орієнтації, фактор психофізіологічного комфорту, композиційний засіб.

Колір впливає на працездатність людини, стомлення, орієнтування в просторі, реакцію. Холодні тони (блакитний, зелений, жовтий) - заспокоюють людину, що важливо для робіт з фізичними і нервовими перевантаженнями; теплі кольори (червоний, оранжевий) діють збудливо, що необхідно при періодичної фізичному і розумовому навантаженні. Темні кольори надають гальмівну дію на психіку.

Кольорове рішення інтер'єру має відповідати психологічного комфорту людини, який складається з комфортних умов зорової роботи і функціональної організації простору.

Комфортність функціональної організації процесу в інтер'єрі залежить від такого колірного рішення, при якому знижується фізична стомлюваність, активізується психологічний настрой і підвищується емоційний тонус.

Гами кольорової обробки інтер'єру приміщень залежать від району розташування будівлі. У виробничих приміщеннях, розташованих в південних районах, в центральних районах при світлопрорізах, орієнтованих на південь, рекомендується колірна обробка в холодних тонах. Теплі тони використовуються в північних районах і приміщеннях без природного світла. Нейтральні тони рекомендуються в виробничих приміщеннях з високими вимогами до перенесення кольорів.

Вибір кольору стелі визначається нормами освітленості приміщення. Якщо необхідні високі рівні освітленості, то рекомендується біле забарвлення стелі, так як він є основною поверхнею, що відбиває.

Питання для самоконтролю

1. Дати характеристику класів умов праці.

2. Охарактеризувати динаміку працездатності.

3. Чим характеризуються стомлення і перевтома?

4. Які існують шляхи підвищення ефективності трудової діяльності?

5. Дати характеристику параметрів мікроклімату.

6. У чому полягає гігієнічненормування мікроклімату?

7. З якою метою розроблені гігієнічні вимоги до аероіонного складу повітря виробничих і громадських приміщень?

8. Які вимоги пред'являються до виробничого освітлення?

9. Як нормується природне і штучне освітлення?

10. У чому полягає раціональна організація робочого місця?

Глава 4. Шкідливі І НЕБЕЗПЕЧНІ ФАКТОРИ В СИСТЕМІ «ЛЮДИНА - виробниче середовище»Освітлення в виробничих приміщеннях | Системи сприйняття людиною стану довкілля

Середовища на здоров'я людини | Т а б л і ц а 8 | Основні форми діяльності людини | Класифікація умов праці | Категорія робіт середньої тяжкості (II категорія) - витратами енергії від 175 до 290 Вт (151-250 ккал / год). | Працездатність і її динаміка | Шляхи підвищення ефективності трудової діяльності | Забезпечення комфортних умов життєдіяльності | Відносна вологість (характеризує ступінь насичення повітря водяними парами і визначається як відношення абсолютної вологості до максимальної),%. | Аероіонний склад повітря |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати