Головна

Енергетичні діаграми асинхронних машин.

  1. EER-діаграми
  2. Біоенергетичні процеси в клітині
  3. Бортові енергетичні системи літальних апаратів
  4. ПИТАННЯ 3. НАДІЙНІСТЬ ДЕТАЛЕЙ МАШИН. Основні показники НАДІЙНОСТІ.
  5. ПИТАННЯ 4. МАТЕРІАЛИ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН. МЕТОДИ ПОЛІПШЕННЯ ЇХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ.

В електричній машині відбувається перетворення електричної енергії в механічну або механічної енергії в електричну. Розглянемо електричний двигун. Асинхронний електричний двигун умовно можна зобразити у вигляді наступних елементів (Рис. 3.5).

Малюнок 3.5 Структурна схема асинхронного двигуна

Електрична потужність  , Споживана двигуном з мережі частково втрачається в статорі двигуна. Ці втрати пов'язані з втратами в обмотці статора  які залежать від навантаження  Потужність цих втрат пропорційно квадрату діючого струму статора і опору обмоток  . Втрати в статорі пов'язані і з перемагнічуванням його муздрамтеатру. Статор перемагнічується з частою 50Гц  ротор, що ковзає в цьому полі - зі значно меншою частотою (кілька Гц). Тому вважається, що магнітні втрати  зосереджені в статорі. Ці втрати не залежать від навантаження машини, т. К. Не змінюють інтенсивність результуючого поля машини.

електромагнітна потужність  характеризує швидкість перетворення енергії за допомогою магнітного поля. В асинхронному двигуні електромагнітний момент М виникає в слідстві впливу робочого магнітного поля на струми ротора. Як було показано робоче поле і струми обертаються з однаковою швидкістю  . Отже електромагнітна потужність:

Механічна потужність розвивається двигуном, визначається електромагнітним моментом M і швидкістю ротора

=  , де  - Швидкість обертання ротора в оборотах на хвилину.

різниця потужностей  дорівнює потужності електричних втрат в обмотці ротора  , де

 - Ковзання.

Електричні втрати в роторі асинхронної машини пропорційні ковзанню .

Наявність в роторі втрат пропорційних ковзанню - одна з особливостей асинхронної машини, що обумовлюють їх відмінності від інших типів електричних машин.

Якщо обмотки ротора представляють замкнутий контур, то при ковзанні S = 1 вся потужність, яка надходить на ротор, перетворюється в тепло. При S = ??0 потужність з мережі на ротор не надходить. При ковзаннях, відмінних від 0 і 1, електромагнітна потужність перетворена в руховому режимі в механічне і тепло, в генераторному в електричне та тепло. Якщо позначити потужність механічних втрат -  . Корисна механічна потужність на валу .

Діаграма активних потужностей двигуна наведені на рис.3.6

Малюнок 3.6 Діаграма потужностей асинхронного двигуна

Сучасні двигуни працюють з високим коефіцієнтом корисної дії: .

Чим більше номінальна потужність двигуна  , Тим більше його ккд.

Діаграма реактивних потужностей для асинхронного двигуна наведена на рис. 3.7

Малюнок 3.7 Діаграма реактивних потужностей асинхронного двигуна

З мережі надходить реактивна потужність  яка йде на створення робочого обертового поля (  ). частина потужності  витрачається на поля розсіювання обмотки статора  і ротораОбмотки асинхронних машин. | Схема заміщення трифазної асинхронної машини.

Паралельна робота трансформаторів. | Автотрансформатори. | Трансформатори частоти. | Трансформатор числа фаз. | Трансформатори для електричних печей. | Зварювальні трансформатори. | Трансформатори звуковий і ультразвукової частот. Реактори. | Трансформатори струму. | Трансформатори напруги. | Області застосування. Конструкція асинхронних машин. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати