Головна

Трансформатори звуковий і ультразвукової частот. Реактори.

  1. Автотрансформатори.
  2. Вимірювальні трансформатори напруги з двома вторинними обмотками
  3. Вимірювальні трансформатори струму
  4. Кодування звукової інформації

Такі трансформатори застосовуються в пристроях зв'язку, електроніки та автоматики. Потужність таких трансформаторів досягає десятків ват, а частота - до 100 кГц. При цьому трансформатори повинні пропускати всю смугу частот підсилювача. Такі трансформатори називають мікротрансформаторамі. Мінімальне спотворення напруг на обмотках досягається шляхом застосування спеціальних сталей, зниження потоків розсіювання, зниження індукції.

Складність розрахунку таких трансформаторів пов'язана з необхідністю обліку ємнісних опорів обмоток, які при частоті 50 Гц малі.

Особливе місце серед мікро трансформаторів займають імпульсні трансформатори, які забезпечують отримання періодичних імпульсів напруг - піків напруг.

Пік - трансформатори виконуються з магнитопроводами двох модифікацій: з магнітопроводів зі сталі з прямокутною петлею гістерезису або з магнітопроводів мають насичений ділянку (Рис. 2.30).

Малюнок 2.30 Характеристики ПІК - трансформатора:

а) магнітний потік в сердечнику, б) напруга у вторинній обмотці

Реактори. Вони застосовуються для обмеження струмів короткого замикання і в якості фільтрів струмів вищих гармонік.

Конструкція реактора подібна з конструкцією трансформатора, тільки реактор має одну обмотку (Ріс.2.31).

Малюнок 2.31 Реактор з немагнітними зазорами (s w: space = "720" /> "> )

В останні роки в електроприводах застосовуються перетворювачі зі статичними нелінійними елементами. Велика встановлена ??їх потужність призводить до появи в енергосистемах струмів вищих гармонік, що шкідливо впливають на роботу обладнання. Для обмеження напруг і струмів вищих гармонік застосовують реактори - фільтри.

Для поліпшення протікання перехідних процесів теж застосовуються реактори. Для підвищення ефективності таких реакторів, застосовують реактори з немагнітними зазорами (  ). Зазори заповнюються гетинаксовій прокладками або іншими міцними діелектриками.

Для обмеження струмів короткого замикання в мережах 6 і 10 кВ застосовуються бетонні реактори. Бетонні реактори виготовляються з концентрично розташованих витків круглого багатожильного дроту 1, який заливається в бетонні колони 2 (Ріс.2.32).

Малюнок 2.32 Бетонний реактор

Обмотки розраховуються на струми в тисячі ампер і зусилля, що досягають сотень тисяч Н. Всі металеві деталі реактора виконуються з немагнітної сталі.Зварювальні трансформатори. | Трансформатори струму.

Зображення векторної діаграми приведеного трансформатора. | Дослідне визначення параметрів схеми зауваження трансформаторів. Досліди холостого ходу і короткого замикання. | Вторинна напруга трансформатора. Зовнішня характеристика. | Потужність втрат і к.к.д. трансформатора. | Магнітні системи трифазних трансформаторів. | Паралельна робота трансформаторів. | Автотрансформатори. | Трансформатори частоти. | Трансформатор числа фаз. | Трансформатори для електричних печей. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати