Головна

Вторинна напруга трансформатора. Зовнішня характеристика.

  1. V Головне в творчості не зовнішня активність, а внутрішня.
  2. Абразивні матеріали, їх класифікація, порівняльна характеристика. Склад, властивості. Призначення. Застосування. сполучні речовини
  3. Артеріальний пульс, його походження. Клініко-фізіологічна характеристика. Сфігмографія.
  4. Види загальновійськового бою та їх коротка характеристика.

Важливе значення має напруга на вторинних висновках трансформаторах, т. К. до цієї обмотці приєднуються освітлювальні прилади, технічні пристрої, електричні машини.

Якщо напруга на освітлювальних лампах мало, вони горять тьмяно, якщо мало напруги харчування асинхронного двигуна, наприклад, на 10% від номінального, то момент двигуна зменшуються на 19% і може стати недостатнім для технологічної машини приводом якого є цей асинхронний двигун.

Про зміну вторинного напруги трансформатора судять по його процентної зміни - процентна зміна вторинної напруги.

Визначається при: =  ; sw: val = "32" /> const "> ; .

Практично обчислити процентне зміна вторинної напруги по проведеної формулою незручно через значні похибок, т. К. и  мало відрізняються один від одного.

величину  можна отримати за заданим навантаженням і паспортними даними трансформатора при sw: val = "32" /> = < / w: rPr> const ">  розрахунковим шляхом. Для цього введемо поняття коефіцієнта навантаження трансформатора

 тоді

 де

 фазовий зсув струму і напруга навантаження.

 - Активна складова напруги короткого замикання.

 - Реактивна складова напруги короткого замикання.

Можна знайти и  інакше:

 потужність, що відповідає номінальним втрат при досвіді короткого замикання, Вт

 номінальна потужність трансформатора, кВА;

 - Напруга короткого замикання в процентах.

Залежність вторинного напруги  трансформатора від навантаження  називають зовнішньою характеристикою. Нагадаємо що в силових трансформаторах за номінальне вторинне напруга приймають напрузі на затисках вторинної обмотки в режимі Х.Х. і при номінальній первинній напрузі.

Вид зовнішньої характеристики (Рис.2.13) залежить від характеру навантаження трансформатора (  ). Зовнішню характеристику можна побудувати шляхом розрахунку  для різних значень

Малюнок 2.13 Зовнішня характеристика трансформатораДослідне визначення параметрів схеми зауваження трансформаторів. Досліди холостого ходу і короткого замикання. | Потужність втрат і до. П. Д. трансформатора.

Закон електромагнітної взаємодії. | Закони електромеханіки. | Обмотки електричних машин. | Втрати енергії і коефіцієнт корисної дії | Нагрівання і охолодження електричних машин | Призначення і загальні відомості про трансформатори. | Режим холостого ходу. | Векторна діаграма трансформатора в режимі холостого ходу. | Рівняння, схема заміщення навантаженого однофазного трансформатора. (Робочий режим). | Зображення векторної діаграми приведеного трансформатора. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати