Головна

Зображення векторної діаграми приведеного трансформатора.

  1. EER-діаграми
  2. I. Розрахунок чистого приведеного доходу (ЧПД, NPV)
  3. Вторинна напруга трансформатора. Зовнішня характеристика.
  4. ГЕОМЕТРИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ
  5. Глава 6. Основи роботи з зображенням

Вона дозволяє наочно уявити співвідношенні і кути зсуву різних величин трансформатора.

а) активне навантаження, .

Побудови векторної діаграми зручно починати з вектора робочого потоку осерді  , Амплітуда якого  Векторну діаграму будуємо на підставі рівнянні електричного стані і рівняння струмів з урахуванням зсуву фаз між магнітному потоком Е. Д. С. і струмами наведеного трансформатора, в цьому випадку масштаб всіх величин вторинної обмотки однаковий з масштабами величин первинної обмотки.

Побудова векторної діаграми аналогічно побудові діаграми ідеалізованого трансформатора (Рис. 2.8).

Малюнок 2.8 Векторна діаграма навантаженого трансформатора при активному навантаженні

Струм Х. Х  випереджає по фазі магнітний потік  на кут  , Який визначається втратами в стали муздрамтеатрі. Вектори Е. Д. С.  відстають від вектора магнітного потоку  на 90?. наведений струм  зрушать щодо наведеного Е. Д. С.  на кут  = arctg

де  - Активний опір приймача, наведеним до числа витків первинної обмотки трансформатора.

При активному навантаженні падіння напруги на ньому збігається по фазі з

Падіння напруги на навантаженні  опорі  врівноважує Е. Д. С.  . Вектор струму в первинній обмотці  дорівнює сумі векторів струму  і наведеного струму у вторинній обмотці  , Спрямованого в протилежну сторону (Мал. 2.8).

Напруги джерела живлення  врівноважує Е. Д. С. -  і падіння напруги на внутрішньому опорі первинної обмотки

б) індуктивне навантаження,  . (Рис. 2.9)

Малюнок 2.9 Векторна діаграма навантажена трансформатора при індуктивному навантаженні

 arctg ;

Напруга на навантаженні  випереджає струм  на кут

в) місткість навантаження  (Рис.2.10)

Малюнок 2.10 Векторна діаграма навантаженого трансформатора при ємнісний навантаження

,

При значній ємнісної складової навантаження падіння напруги в ємнісний складової опору і індуктивне падіння напруги в другій обмотці частково компенсують один одного. В результаті  може виявитися більше, ніж Е. Д. С. .

Як випливає з векторної діаграми трансформатора, при чисто ємнісний навантаження зростання напруги на вторинної обмотки може бути настільки значно, що це виявиться небезпечним для ізоляції. Зростання напруги на трансформаторі при ємнісний навантаження називається перепорушенням трансформатора.Рівняння, схема заміщення навантаженого однофазного трансформатора. (Робочий режим). | Дослідне визначення параметрів схеми зауваження трансформаторів. Досліди холостого ходу і короткого замикання.

Закон електромагнітної індукції. | Закон електромагнітної взаємодії. | Закони електромеханіки. | Обмотки електричних машин. | Втрати енергії і коефіцієнт корисної дії | Нагрівання і охолодження електричних машин | Призначення і загальні відомості про трансформатори. | Режим холостого ходу. | Векторна діаграма трансформатора в режимі холостого ходу. | Вторинна напруга трансформатора. Зовнішня характеристика. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати