Головна

Аналіз особливостей по окремих статтях витрат.

  1. CR-аналіз журналу «Дипломат», №3-2005
  2. III Методи аналізу амінокислот
  3. III. Завдання з окремих розділів статистики фінансів
  4. III. Корекційна робота при дисграфії «аналізу синтезу».
  5. SWOT - аналіз

З групи: аналіз прямих матеріальних витрат тому вони мають питому найбільшу вагу, то вони є основними. З прямих залежить від обсягу виробництва продукції, її структури, і зміна питомих матеріальних витрат на окремі види вироби. Питомі матеріальні витрати на окремі види виробів в свою чергу залежать від кількості або маси витрачених матеріалів на одиницю продукції і середньої ціни одиниці матеріалів.

З пл. = ? (vВП плі х УР плі х Ц плі)
 З ум 1 = ? (vВП плі х УР плі х Ц плі)) х вп
 З ум 2 = ? (vВП фі х УР плі х Ц пл)
 З ум 3 = ? (vВП плі х УР фі х Ц плі)
 З = ? (vВП фі х УР фі х Ц фі)

vВП пл - обсяг випуску продукції,
 УР плі - питома витрата матеріалів на одиницю виробів.
 Ц пл - ціна.
 Вп - коефіцієнт виконання плану.
 ?З заг = З ф - Зпл

За рахунок зміни обсягу випуску ?З обсягу = З ус1 - З пл.

За рахунок структури - \\ - ?З стр = З ум2 - З ум1

За рахунок зміни питомої витрати ?З уд. витр. = Зусл3 - Зусл2.

За рахунок зміни ціни матеріалу ?З ціни = Зф - Зусл3.

Для більш точного аналізу вивчають собівартість одиниці продукції і розраховують вплив чинників на її зміну.
 аналіз прямих трудових витрат: Проводиться аналогічним чином: загальна сума прямий ЗП залежить від обсягу виробництва товарної продукції, її структури і рівня ЗП на окремий виріб, яке в свою чергу залежить від трудомісткості даного вироби та рівня оплати праці за один людино-годину.

ЗП = ? (vВПі х УТ питому трудомісткість і х ВІД оплату праці і). Метод цінних підстановок аналогічний.

аналіз непрямих витрат: - Включають витрати на утримання та експлуатацію обладнання, амортизацію, витрати на утримання обладнання і т.д. Аналізується аналогічно: загальновиробничі, загальноцехові, загальногосподарські. Наостанок вивчаються комерційні витрати.

Питання для самоконтролю:

1. Цілі, завдання, етапи проведення аналізу витрат.

2. Аналіз собівартості окремих видів продукції.

3. Аналіз собівартості за економічними елементами і за статтями витрат.

4. Аналіз собівартості продукції

5. Взаємозв'язок витрат на виробництво, обсяг реалізації продукції.

6. Резерви зниження витрат на виробництвоТема 2.5 Аналіз витрат на виробництво | Основні завдання аналізу фінансової діяльності.

Аналіз відвантаження і реалізації продукції. | Тема 2.1 Аналіз виробництва продукції рослинництва | Значення тваринництва, цілі і завдання аналізу | Методичні основи обчислення собівартості продукції тваринництва | Тема 2.3 Аналіз стану і ефективного використання основних засобів | Аналіз ефективності використання всіх видів. | Тема 2.4 Аналіз використання трудових ресурсів | Аналіз використання робочого часу. | Аналіз виробничої праці. | Аналіз оплати праці. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати