Головна

Аналіз оплати праці.

  1. CR-аналіз журналу «Дипломат», №3-2005
  2. III Методи аналізу амінокислот
  3. III. Корекційна робота при дисграфії «аналізу синтезу».
  4. Mobile. Сервіси. Фінанси Платіжні картки
  5. SWOT - аналіз

В аналізі оплати праці вивчається абсолютне і відносне відхилення величини фонду від планової величини за планом.
 Абсолютне відхилення - визначається порівнянням фактично використовуваних засобів на оплату праці з плановим фондом ЗП. В цілому по підприємствах, по підрозділах.
 Відносне відхилення розраховується як різниця між фактичним нарахованої суми ЗП і плановим фондом, скоригована, але коефіцієнт виконання плану по виробництву продукції.
 У фонд ЗП складається з 2-х частин: змінна - частина, яка змінюється пропорційно зміні обсягу продукції. Постійна не змінюється. Зміна фонду ЗП - відносно. Абсолютна - не змінюється.

ЗП отн. = ФЗП ф. - ФЗП скорр. = ФЗП ф. - (ФЗП змін. Пл. Х К вип пл. + ФЗП пл. Пост.): ФЗП скорр., Де К вп. - Коеф. виконання плану.

Для оцінки ефективного використання коштів на оплату праці необхідно застосовувати: обсяг валової продукції або товарної продукції на рубль ЗП. Валова продукція: фонд зарплати. Сума прибутку на рубль ЗП. У процесі аналізу слід вивчати їх динаміку, виконання плану по їх рівню і обов'язково необхідний міжгосподарський аналіз. З передовим підприємством і з відстаючими.

Питання для самоконтролю:

  1. Аналіз трудових ресурсів підприємства - цілі і завдання
  2. Етапи проведення аналізу використання трудових ресурсів.
  3. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами.
  4. Аналіз руху трудових ресурсів на підприємстві.
  5. Аналіз продуктивності праці та трудомісткості.


Аналіз виробничої праці. | Тема 2.5 Аналіз витрат на виробництво

Аналіз якості виробленої продукції. | Аналіз ритмічності виробництва. | Аналіз відвантаження і реалізації продукції. | Тема 2.1 Аналіз виробництва продукції рослинництва | Значення тваринництва, цілі і завдання аналізу | Методичні основи обчислення собівартості продукції тваринництва | Тема 2.3 Аналіз стану і ефективного використання основних засобів | Аналіз ефективності використання всіх видів. | Тема 2.4 Аналіз використання трудових ресурсів | Аналіз використання робочого часу. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати