На головну

PR в універсальної комунікаційній системі

  1. Gl] Тема 4. [:] Правовий договір, загальновизнані принципи і норми міжнародного права в правовій системі Республіки Казахстан
  2. I. 1. Промисловість в системі народного господарства
  3. PR в системі ІМК
  4. Адміністративне право в системі російського права.
  5. АНАЛІЗ ФA3ОBИX рівноваги в системі ЖЕЛЕЗО-ВУГЛЕЦЬ, мікроструктури ВУГЛЕЦЕВОЇ СТАЛИ В відпаленого стані І ЧАВУНУ

Характер руху інформації по універсальної комунікаційної ланцюга багаторазово описаний у вітчизняній і зарубіжній літературі. Слідом за мінімальної структурною формулою ( «передавач інформації - приймач інформації - зворотний зв'язок») періодично розгортаються все більш і більш гіллясті «дерева», які мають в принципі нескінченний потенціал для зростання. Спробуємо і ми внести вклад в цей процес, приділяючи особливу увагу BR-логіці і PR-компонентів.

1. На початковому етапі деяка персона формулює своє бачення розвитку будь-якого процесу. Назвемо цю персону КЕРІВНИКОМ, а виконувану їм функцію - первинним озвучуванням послання,проголошенням загальної філософії (ідеології).

1 Детальніше про це див .: Ромат Є. В. Реклама: Підручник для студентів спеціальності «Маркетинг». 5-е изд., Перераб. СПб., 2002. .; Серьогіна Т. К., Титкова Л. М. Реклама в бізнесі. М., 1995.

2. Далі до роботи підключаються КОРПОРАТИВНІ ФАХІВЦІ (в даному випадку маються на увазі фахівці з оточення керівника; в наступних розділах книги поняття «корпоративний» будетрассмотрено докладніше), які займаються фіксацією і первічнойінтерпретаціей послання.Загальний сенс інтерпретації (по-іншому онаназивается кодуванням) полягає в перекладі послання в знаковуюсістему, зрозумілу однієї або декількох цільових груп.

Іншими словами, керівник може вимовити кілька слів, які цілком зрозумілі його підлеглим, але абсолютно незрозумілі для якихось інших персоналій. Щоб «розтлумачити» сказане, можливо, доведеться підготувати кілька сторінок тексту, проте суть намірів керівника залишиться при цьому незмінною.

3. На етапі вторинної інтерпретаціїКОРПОРАТИВНІ І (АБО) залученням фахівців проводять як завгодно шірокоразвернутий комплекс дій по багатоступінчастої діфференціацііпосланій:

за тематикою (пакет інформаційних приводів);

за формою (історична довідка, біографії, тексти інтерв'ю, тематичні брошури, набір компонентів фірмового стилю);

за стилем і змістом і т. Д. (Кожна з цих позицій буде розглянута в нашій книзі детально.)

Зауважимо, що етапу під номером 3 (так само як і під номером 2) може не бути взагалі. Справді персонаж, названий нами керівником, може самостійно підготувати інформаційний продукт, безпосередньо спілкуватися зі ЗМІ, виступати на мітингу і т. Д. У той же час це не гарантує (за винятком дуже небагатьох варіантів харизматичних керівників) ні адекватного «перекладу» ( інтерпретації, кодування) послання на мову цільових груп, ні широкого поширення інформації.

4. Наступний етап комунікаційної ланцюга - вибір і іспользованіеканалов поширення інформації- Є абсолютно неминучим.

Наприклад, ми можемо вести мову про використання медійних каналів (інформаційні агентства, газети, журнали, радіо, ТБ, Інтернет) або немедійних, які в свою чергу розпадаються на немедійні прямі (реклама, пряма розсилка), немедійні непрямі (спонсорські акції) і т . Д.

Хотілося б звернути увагу на те, що наступний ефект «попадання» послання залежить не тільки від правильного вибору каналів, але і від диференціації послань стосовно цих каналах. Такі форми послань, як, наприклад, текст для прямої розсилки адресатам, мова для виступу перед цільовою аудиторією, рекламний блок

для ЗМІ, модуль для зовнішньої реклами, прес-реліз, виставкова експозиція, навчально-методична презентація, річний звіт і т. Д., повинні істотно відрізнятися один від одного.

Але і тут процес диференціації не закінчується, оскільки неоднакові не тільки форми і канали поширення інформації, а й самі цільові групи: мова може йти про персонал компанії, населенні країни в цілому, державної адміністрації, партнерах, споживачах і, нарешті, про самих ЗМІ, які є, з одного боку, каналом поширення, а з іншого - специфічною цільовою групою. Відповідно відрізнятися можуть не тільки усний виступ і письмовий прес-реліз, а й самі прес-релізи та виступи в залежності від того, кому вони адресовані.

5. Навіть при максимальній об'єктивізації процесу створення і поширення послання на шляху до свідомості цільових груп завжди присутні суб'єктивні бар'єри сприйняття інформації.У тих чи інших випадках вони виникають через ментального рівня, ситуаційних станів, психофізіологічних особливостей цільових груп; їх породжують також технології проходження інформаційних потоків через навколишнє цільові групи середу. При русі через бар'єри сприйняття послання «прочитуються» цільовими групами. Якщо якісь слова і фрази виявляються не дуже зрозумілими, вони підлягають переведенню (декодування) на більш прийнятний і необов'язково збігається з «оригіналом» мову.

6. Пройшовши ці бар'єри, «сухий інформаційний залишок» (ніколи не збігається повністю з спочатку спрямованої інформацією) закріплюється в свідомості. Але і на цьому процес руху інформації не закінчується, оскільки в подальшому вона «Подорожує» всередині свідомості, де існують різні рівні сприйняття.

Вбільшості випадків інформаційний вплив здійснюється з метою впливу на один рівень - спонукання цільових груп до вчинення певних дій. Але дії являють собою всього лише «верхівковий рівень» деякої піраміди, і, щоб таке спонукання мало реальний ефект, необхідно вплинути на «фундамент» і наступні рівні, а * саме:

цінності,які керують

потребами,які впливають на

інтереси,які формують

відносини,які, нарешті, знаходять вираз в

думках,які, стикаються вPR в системі ІМК | Діях.

Внесок в розвиток російського PR | Розширюючи наші можливості | Звідки з'явилася ця книга | Про цілі навчального посібника | Подяки партнерам | КОМУНІКАЦІЙ | PR в світі: історичний нарис | Хронологія розвитку і статистика | деякі тенденції | RACE - ROSIE - глобальний підхід до PR |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати