На головну

Обробка інформації

  1. III Обробка результатів спостереження
  2. IV етап. Спосіб представлення інформації.
  3. XIII. 4. Первинна обробка луб'яних культур
  4. Автоматизація збору і передачі інформації про перевізних процесах при управлінні пасажирськими перевезеннями
  5. Аналіз вторинної інформації
  6. АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ І ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ МЕХАНІЗМІВ

Ця фаза в сучасній інформатиці виконується комп'ютером і часто включає зберігання даних з використанням зовнішньої пам'яті. Внаслідок принципу програмного управління обробка інформації здійснюється відповідно до програми, попередньо розміщеної в пам'яті комп'ютера.

Розглянемо процес обробки інформації на прикладі програми:

var CHISLO: integer;

input (CHISLO);

CHISLO: = CHISLO + 1;

write (CHISLO); .

Нехай для цього вихідного модуля сформований завантажувальний модуль, виконаний в умовних машинних командах і розміщений в ОЗУ:

 Сегментований адресу в ОЗУ для команди  вміст адреси
 0002: 0008 -
 0002: 000А  128 0008
 0002: 000D  126 1
 0002: 000F  127 0008
 0003: 0002
 0003: 0003  125 0008
 0003: 0005  129 0008

де коди операцій означають наступне:

 Код операції  Об `єм  Дія
 1б  скласти вміст регістрів АХ і СХ, результат - в регістрі АХ
 3б  помістити вміст регістра АХ за адресою
 2б  помістити константу в регістр АХ
 3б  помістити вміст адреси в регістр СХ
 3б  введення з клавіатури з розміщенням за вказаною адресою
 3б  висновок на екран монітора даного, розташованого за вказаною адресою

Нехай початковим значенням змінної CHISLO, Що вводиться з клавіатури, є ціле число 20. Тоді вміст адрес і регістрів, що беруть участь в обробці відповідно до зазначеної програмою, наведено в таблиці (при цьому враховувалися структура і принципи функціонування УУ і АЛУ, розглянуті раніше):

 Лічильник адреси команд  Вміст регістра команди УУ  Вміст регістрів АЛУ  Вміст адреси 0008
 Код операції  Першийоперанд  другий операнд  Першийоперанд (АХ)  Другий операнд (СХ)  Результат (АХ)
 000A - - - -
 000D  АХ - -
 000F  СХ
 АХ  СХ
 АХ
-

Будучи однією з фаз предметного інформаційного процесу, обробка інформації комп'ютером, в свою чергу, сама є інформаційним процесом, в реалізації якого беруть участь структурні елементи комп'ютера, розглянуті раніше:

1. джереломінформації є програміст, якщо виконується налагодження програми, або користувач, якщо програма експлуатується. Як сигнал S1 виступають вхідні дані, наприклад, значення змінної CHISLO. Носій інформації довільний;

2. сприйняттясигналу S1ініціюється при виконанні команди, що відповідає оператору input (CHISLO). Запроваджена з клавіатури інформація розміщується в проміжній буферній пам'яті УВВ. Носій сигналу S2 носить електронний характер;

3. передача- Введена інформація передається з буферної пам'яті за адресою основний пам'яті, вказаною в завантажувальному модулі для розміщення відповідної змінної. Наприклад, для змінної CHISLO відведена область пам'яті розміром 2 байти за адресою 0002: 0008. сигнал S3 носить електронний характер;

4. обробка- Виконується процесором і полягає у виконанні оператора присвоювання з наведеної програми. Цьому оператору відповідає код, за яким діє таким чином:

· В регістр АХ поміщається 1;

· В регістр СХ поміщаються дані, розташовані за адресою 0002: 0008, - це введене при сприйнятті значення змінної CHISLO;

· Вміст регістрів АХ і СХ складається, результат поміщається в регістр АХ;

· Вміст регістра АХ поміщається за адресою 0002: 0008, тобто присвоюється змінної CHISLO. При цьому відведена під змінну пам'ять може бути недостатня для розміщення результату, якщо, наприклад, введене значення було занадто великим. Тоді виникає ситуація переповнення. Таким чином, семантика сигналу S4 різниться в залежності від результатів обчислень:

· Якщо обчислення коректні, то це значення змінної CHISLO, яке розміщене за адресою 0002: 0008, а тому носить електронний характер;

· Якщо обчислення некоректні, тоді сигнал S4 - Це діагностичні повідомлення про нестачу пам'яті для змінної. Також носить електронний характер;

5. зберігання- Не виконується, оскільки в програмі відсутні команди по залученню зовнішньої пам'яті;

6. передача- Це перенесення сигналу S4 від основної пам'яті комп'ютера до проміжної буферної пам'яті УВив, в ролі якого виступає для нашої програми монітор. ініціюється оператором write (CHISLO), Якщо обробка пройшла коректно, або засобами ОС при наявності помилки в програмі. У будь-якому випадку виконується засобами ОС і каналами сполучення УВив і інших пристроїв комп'ютера. сигнали S4 и S5 в такому випадку тотожні по синтаксису і носію, а розрізняються лише місцем знаходження;

7. уявленняполягає в перетворенні сигналу S5до виду, зрозумілому і зручному споживачеві. Виконується УВив, в ролі якого в даному випадку виступає монітор; тоді сигнал S6- Електронний;

8. споживачемінформації є:

· Програміст - в разі налагодження. У ролі сигналу S6виступають:

· Діагностичні повідомлення про наявність помилок в тексті програми, якщо виявлені помилки. Призначення програміста в цьому випадку - виправити вихідний текст програми і заново налагодити програму;

· Результуючі дані;

· Кінцевий користувач - в разі експлуатації програмного продукту. сигнал S6 -це результуючі дані.

зберігання інформації

Зберігання інформації (даних) не є самостійною фазою в інформаційному процесі, а входить до складу фази обробки. Однак, в силу важливості організації зберігання, даний матеріал винесено в окремий розділ.

Розрізняють структуровані дані, в яких відображаються окремі факти предметної області (це основна форма представлення даних в СУБД), і неструктуровані, довільні за формою, що включають і тексти, і графіку, і інші дані. Ця форма представлення даних широко використовується, наприклад, в Інтернет-технологіях, а самі дані надаються користувачеві у вигляді відгуку пошуковими системами.

Організація того чи іншого виду зберігання даних (структурованих або неструктурованих) пов'язана із забезпеченням доступу до самих даних. Під доступом розуміється можливість виділення елемента даних (або безлічі елементів) серед інших елементів з яких-небудь ознаками з метою виконання деяких дій над елементом. При цьому під елементом розуміється як запис файлу (в разі структурованих даних), так і сам файл (в разі неструктурованих даних).

Для даних будь-якого виду доступ здійснюється за допомогою спеціальних даних, які називаються ключовими (ключами). Для структурованих даних такі ключі входять до складу записів файлів в якості окремих полів записів. Для неструктурованих пошукові слова або виразу входять, як правило, в шуканий текст. За допомогою ключів виконується ідентифікація необхідних елементів в інформаційному масиві (масиві зберігання даних).

Подальший виклад фази зберігання інформації відноситься до структурованих даних.

Моделі структурованих даних і технології їх обробки засновані на одному з трьох способів організації зберігання даних: у вигляді лінійного списку (або табличному), ієрархічному (або деревовидному), мережевому.Організація обміну інформацією в мережі | Операції над даними

Фасетная класифікація | класифікаційні методи | Реєстрація інформації | Контроль правильності запису даних | Передача інформації | Модуляція і демодуляція сигналу | Ущільнення сигналу і виділення ущільненого сигналу | Комп'ютерні мережі | топологія мереж | Методи передачі даних в мережах |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати