На головну

Системи управління базами даних

  1. I. Бюрократичні структури управління
  2. II-3.3. Системи управління запасами і умови їх застосовності
  3. II-3.4.3. Багатопродуктової статична модель управління запасами з обмеженнями на ємність складу

Системи управління базами даних призначені для створення, зберігання і маніпулювання масивами даних великого обсягу.

Системи управління базами даних (СКБД) - це комплекс програмних і мовних засобів, необхідних для створення та експлуатації баз даних. Різні системи цього класу розрізняються способами організації зберігання даних і обробки запитів на пошук інформації, а також характером зберігаються в базі даних. Основні функції систем управління базами даних:

· Визначення даних - визначення, яка саме інформація буде зберігатися в базі денних, визначення властивостей даних і їх виду, зв'язок між ними.

· Обробка даних - дані можуть оброблятися різними способами. Можна вибирати будь-які поля, форматувати і сортувати дані.

· Управління даними - можна вказати, кому дозволено знайомитися з даними, коректувати їх або додавати нову інформацію. Можна також визначати правила колективного доступу. В інформаційних системах, які працюють на IBМ-спільних персональних комп'ютерах, великого поширення набули так звані dBASE-подібні системи управління базами даних, наприклад, dBASE, FoxPro, Clipper.

Велику популярність мають і інші СУБД-Paradox, Clarion і т.п. Слід підкреслити, що всі перераховані системи ведуть родовід від MS-DOS, проте нині майже всі вони вдосконалені і мають версії для Windows. Серед реляційних, що складаються з двомірних таблиць, баз даних найбільш популярні СУБД Windows- Access фірми Microsoft, Approach фірми Lotus, Paradox фірми Borland. Багато з цих систем підтримують технологію OLE і можуть маніпулювати не тільки числовий і текстовою інформацією, а й графічними образами (малюнками, фотографіями) і навіть звуковими фрагментами та відеокліпами.

Перераховані вище СУБД часто називають настільними. З ними часто працюють не тільки індивідуальні користувачі, а й цілі колективи (особливо в локальних обчислювальних мережах).

Разом з тим в центрі сучасної інформаційної технології поступово переміщуються більш потужні реляційні СУБД з так званим SQL-доступом. В основі цих СУБД лежить так звана технологія «клієнт-сервер». Серед провідних виробників таких систем - фірми Oracle, Centur (Gupta), Sybase, Informix, Microsoft та інші.Системи обробки фінансово-економічної інформації | Особисті інформаційні системи

Комп'ютерні технології та комп'ютерні системи | Види комп'ютерних систем в організації | Шість головних типів систем | Тести для самоконтролю до блоку № 1 | РОЛІ МЕНЕДЖЕРІВ І КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ В УПРАВЛІННІ | Стратегічна роль комп'ютерних систем в менеджменті | КТ і нові організаційні форми компаній | Нові форми організації бізнесу з використанням сучасних засобів передачі даних | Засоби групової роботи для віртуальної корпорації. База даних для відстеження переговорів | Склад і призначення прикладного програмного забезпечення обчислювальної техніки, яка використовується для підтримки економічної діяльності. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати