На головну

Методологія використання КТ

  1. Ex.7. Використовуючи текст, складіть список слів, які називають основні методи дослідження хворих і цілі їх використання. Складіть пропозиції з цими словами.
  2. Амортизація нематеріальних активів з кінцевим строком корисного використання
  3. Аналіз використання позикових коштів організації.
  4. Аналіз використання матеріальних ресурсів
  5. Аналіз використання матеріальних ресурсів підприємства
  6. Аналіз використання оборотних коштів підприємства

Централізована обробка інформації на ЕОМ обчислювальних центрів була першою історично сформованою технологією. Створювалися великі обчислювальні центри колективного користування, оснащені великими ЕОМ (в нашій країні - ЕОМ ЄС). Застосування таких ЕОМ дозволяло обробляти великі масиви вхідної інформації й одержати на цій основі різноманітні види інформаційної продукції, яка потім передавалася користувачам. Такий технологічний процес був обумовлений недостатнім оснащенням обчислювальною технікою підприємств і організацій у 60 - 70-ті рр.

Переваги методології централізованої технології:

- Можливість звернення користувача до великих масивів інформації у вигляді баз даних і до інформаційної продукції широкої номенклатури;

- Відносна легкість упровадження методологічних рішень по розвитку й удосконаленню інформаційної технології завдяки централізованому їхньому прийняттю.

Недоліки такої методології очевидні:

- Обмежена відповідальність нижчого персоналу, що не сприяє оперативному одержанню інформації користувачем, тим самим перешкоджаючи правильності виробітку управлінських рішень;

- Обмеження можливостей користувача в процесі одержання і використання інформації.

Децентралізована обробка інформаціїпов'язана з появою в 8О-х рр. персональних комп'ютерів і розвитком засобів телекомунікацій. Вона має велике значення потіснила попередню технологію, оскільки дає користувачу широкі можливості в роботі з інформацією і не обмежує його ініціатив.

Перевагами такої методології є:

- Гнучкість структури, що забезпечує простір ініціативам користувача;

- Посилення відповідальності нижчої ланки співробітників;

- Зменшення потреби в користуванні центральним комп'ютером і відповідно контролі з боку обчислювального центру;

- Більш повна реалізація творчого потенціалу користувача завдяки використанню засобів комп'ютерного зв'язку.

Однак ця методологія має і свої недоліки:

- Складність стандартизації через велику кількість унікальних розробок;

- Психологічне неприйняття користувачами що рекомендуються обчислювальним центром стандартів у готових програмних продуктах;

- Нерівномірність розвитку рівня комп'ютерної технології на локальних місцях, що в першу чергу визначається рівнем кваліфікації конкретного працівника.

Описані переваги і недоліки централізованої і децентралізованої комп'ютерної технології привели до необхідності дотримуватися лінії розумного застосування і того, і іншого підходу.

Такий підхід назвемо раціональної методологією і покажемо, як у цьому випадку будуть розподілятися обов'язки:

- Обчислювальний центр повинен відповідати за створення загальної стратегії використання інформаційної технології, допомагати користувачам як у роботі, так і в навчанні, встановлювати стандарт і визначати політику застосування програмних і технічних засобів;

- Персонал, який використовує комп'ютерну технологію, повинен дотримуватися вказівок обчислювального центру, здійснювати розробку своїх локальних систем і технологій відповідно до загального плану організації.

Раціональна методологія використання комп'ютерної технології дозволить досягти більшої гнучкості, підтримувати загальні стандарти, здійснити сумісність інформаційних локальних продуктів, знизити дублювання діяльності та ін.Проблеми і перспективи використання КТ | Економічні закони розвитку КТ

Комп'ютерні технології в економічній діяльності | БЛОК № 1 | Тенденції розвитку комп'ютерних технологій | Інформатизація в розвитку суспільства | | Етапи розвитку комп'ютерних технологій | ПОНЯТТЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ (КТ) | Класифікація комп'ютерних технологій | Комп'ютерна технологія експертних систем | ІНСТРУМЕНТАРІЙ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати