Головна

Розвиток обчислювальної техніки і комп'ютерних

  1. V. Розвиток культури обумовлено і закономірним взаємодією міжнародних стандартів і національних цінностей.
  2. V2: Тема 1.3 З'єднання хребців. Атланто-потиличний, атланто-аксіальний суглоби. Кістки грудної клітини та їхні сполуки. Розвиток і Рентгенанатомія осьового скелета.
  3. V2: Тема 1.3 З'єднання хребців. Атланто-потиличний, атланто-аксіальний суглоби. Кістки грудної клітини та їхні сполуки. Розвиток і Рентгенанатомія осьового скелета.
  4. V2: Тема 1.5 Кістки кисті, їх сполуки. Особливості будови кисті людини. Тазова кістка. Таз в цілому. Рентгеноанатомія і розвиток скелета верхньої кінцівки і тазу
  5. V2: Тема 1.5 Кістки кисті, їх сполуки. Особливості будови кисті людини. Тазова кістка. Таз в цілому. Рентгеноанатомія і розвиток скелета верхньої кінцівки і таза.
  6. V2: Тема 1.6 Кістки вільної нижньої кінцівки, їх сполуки. Особливості будови стопи людини. Рентгенанатомія і розвиток скелета нижньої кінцівки.

В. Я. Кирпиченкова

КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Навчальний посібник

Новочеркаськ 2013

УДК 004: 33 (075.8)

ББК 74.202.4

До 43

Рецензент - к. Т. Н., проф. Никифоров А. Н.

Комп'ютерні технології: навч. Посібник / Юж.-Рос. держ. техн. ун-т. - Новочеркаськ: ЮРГТУ, 2013. - 143 с.

Містить теоретичний матеріал для самостійного вивчення зазначеної дисципліни.

СХВАЛЕНО на засіданні кафедри ІОП

Протокол № від

Друкується в авторській редакції

 УДК 004: 33 (075.8)

 ББК 74.202.4

© Південно-Російський державний

технічний університет, 2013 роки

© Кирпиченкова В. Я., 2013 роки

 
 


ЗМІСТ

Вступ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Блок № 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Розвиток обчислювальної техніки і комп'ютерних

систем: тенденції та прогноз. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . 9

1.1. Сучасний стан комп'ютерних технологій. . . . . . . . .9

1.2. Тенденції розвитку комп'ютерних технологій. . . . . . . . 10

1.3. Інформатизація в розвитку суспільства. . . . . . . . . . . . . . . . . .11 1.4. Роль і значення інформаційних революцій. . . . . . . . . . .12 1.5. Три якісних стрибка в розвитку комп'ютерних

технологій. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

1.6. Етапи розвитку комп'ютерних технологій. . . . . . . . . . . . . 17 2. Поняття комп'ютерної технології (КТ) ... . . . . . . . . . . . . .19 2.1. Основні поняття і визначення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2.2. Складові комп'ютерних технологій. . . . . . . . . . . . . . . 21 2.3. Класифікація комп'ютерних технологій. . . . . . . . . . . . . . .242.3.1. Комп'ютерні технології управління. . . . . . . . . . . . . . . . 28 2.3.2. Комп'ютерні технології підтримки прийняття

рішень. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

2.3.3. Комп'ютерні технології експертних систем. . . . . . . . . . 32

3. Інструментарій комп'ютерної технології. . . . . . . . . . . . . . . 35

3.1. Проблеми і перспективи використання КТ. . . . . . . . . . . . . . . .35

3.2. Методологія використання КТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

3.3. Економічні закони розвитку КТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 3.4. Вибір варіантів впровадження КТ у фірмі. . . . . . . . . . . . . . ... . . .40 3.5. Області бізнесу, найефективніше використовують

досягнення КТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . .42 3.6. Небезпеки і складності при використанні КТ. . . . . . . . . . . . . 43 4. Економічна інформація і її обробка. . . . . . . . . . . . . . . 45 4.1. Поняття економічної інформації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 4.2. Поняття економічної інформаційної системи (ЕІС). . . 45 4.3. Етапи розробки технологічних процесів. . . . . . . . . . . . .47 4.4. Параметри технологічних процесів. . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

4.5. Критерії оптимізації інформаційних технологій. . . . ... 50

4.6. Комп'ютерні технології та комп'ютерні системи ... .. .. .52

4.7. Види інформаційних систем в організації. . . . . . . . . . . . . 58 4.8. Шість головних типів систем. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Тести для самоконтролю до блоку № 1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 екзаменаційні питання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

блок 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

5. Ролі менеджерів та інформаційні системи в управлінні . . . . . . . 73

5.1. Стратегічна роль інформаційних систем в менеджменті. . . . . ..75

5.2. Інформаційні технології та нові організаційні форми

компаній. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

5.3. Нові форми організації бізнесу з використанням сучасних

засобів передачі даних. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

5.4. Засоби групової роботи для віртуальної корпорації. база

даних для відстеження переговорів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84Основні форми нестандартних дієслів | Комп'ютерні технології в економічній діяльності

БЛОК № 1 | Тенденції розвитку комп'ютерних технологій | Інформатизація в розвитку суспільства | | Етапи розвитку комп'ютерних технологій | ПОНЯТТЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ (КТ) | Класифікація комп'ютерних технологій | Комп'ютерна технологія експертних систем | ІНСТРУМЕНТАРІЙ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ | Проблеми і перспективи використання КТ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати