На головну

Вибіркове рівняння нелінійної регресії

  1. II-2.5.5. рівняння Беллмана
  2. II-2.5.6. Рішення рівняння Беллмана
  3. Адсорбція. рівняння Ленгмюра
  4. рівняння алгебри
  5. Аналіз загальної якості рівняння регресії.
  6. Вибіркове кореляційне відношення (ВКО)

функції регресії Y на X можуть мати вигляд, наприклад, параболічної кореляції другого порядку

 , (7.10)

параболічної кореляції третього порядку

,

де A, B, C, D - Неізвествние параметри.

Визначити невідомі параметри можна МНК. Для рівняння (7.9) невідомі параметри A, B, C знаходять з рішення системи лінійних рівнянь:

приклад. В. Е. Гмурман «Керівництво до вирішення задач з теорії ймовірностей і математичній статистиці», стор. 276.

 Вибіркове рівняння прямої лінії регресії | Загальні відомості

інтервальні оцінки | Види статистичних гіпотез | Статистичний критерій | Перевірка статистичної гіпотези про параметри розподілу | Перевірка статистичної гіпотези про закон розподілу | Елементи кореляційного аналізу | кореляційне поле | Вибірковий коефіцієнт кореляції | Вибіркове кореляційне відношення (ВКО) | Вибіркові рівняння регресії |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати