На головну

Вибіркове кореляційне відношення (ВКО)

  1. Акселератор - це коефіцієнт, який визначає відношення приросту інвестицій до приросту національного доходу.
  2. У асат-санге ми переймаємо смак і образливе ставлення.
  3. Взаємовідносини артезіанських і грунтових вод
  4. Взаємовідносини ідеологічних і гуманістичних тенденцій в сучасному художньому процесі. Загальнолюдське в системі художньої культури
  5. ПИТАННЯ 34. кінематичних параметрів черв'ячної передачі. (Передавальне відношення І ШВИДКІСТЬ КОВЗАННЯ). СИЛИ В зачеплення черв'ячної передачі.

Для оцінки тісноти нелінійної кореляції використовуються наступні характеристики:

-  - Вибіркове кореляційне відношення Y к X;

-  - Вибіркове кореляційне відношення X к Y.

В ДО Y на Xназивають відношення міжгрупового СКО до вибіркового СКО величини Y , Розраховані за вибірковими даними

 (6.8)

де  міжгруповое СКО вибіркове;

 - СКО величини Y (загальне СКО Y).

 (6.9)

де n - Обсяг вибірки;

 - Частота варіанти  СВ X;

 - Частота варіанти  СВ Y;

 - Вибіркова середня СВ Y (загальна середня Y);

 - Умовна середня СВ Y.

умовним середнім  називають середнє аріфмітіческое спостерігаються значень Y, відповідних , .

Аналогічно визначається ВКО X на Y:

 (6.10)

Т. к.  має ті ж властивості, що й  , При перерахуванні властивостей ВКО позначимо його .

Властивості ВКО:

1. ВКО задовольняє подвійному нерівності

.

2. Якщо  , то X и Y НЕ корельовані.

3. Якщо  , то X и Y пов'язані функціональною залежністю.

4. ВКО не менш абсолютної величини rв: .

5. Якщо ВКО дорівнює абсолютній величині rв, То має місце точна лінійна кореляційна залежність, т. Е. Точки ,  , ...,  лежать на прямій лінії регресії.

6. ВКО служить мірою тісноти зв'язку будь-якої форми, в тому числі і лінійної.

 Вибірковий коефіцієнт кореляції | Вибіркові рівняння регресії

Статистичний розподіл вибокі | Числові характеристики вибірки | Точкові оцінки. | інтервальні оцінки | Види статистичних гіпотез | Статистичний критерій | Перевірка статистичної гіпотези про параметри розподілу | Перевірка статистичної гіпотези про закон розподілу | Елементи кореляційного аналізу | кореляційне поле |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати