На головну

Загальні відомості

  1. I. Короткі теоретичні відомості.
  2. I. Короткі теоретичні відомості.
  3. I. Короткі теоретичні відомості.
  4. I. Короткі теоретичні відомості.
  5. I. Загальні положення
  6. I. Загальні положення

випадковоїназивається величина, яка в результаті випробування прийме одне і тільки одне зі своїх можливих значень, заздалегідь невідоме.

Позначають випадкові величини великими буквами, а їх можливі значення - відповідними малими літерами. наприклад,  - випадкова величина,  її можливі значення.

Розрізняють випадкові величини

-діскретние;

-безперервні.

дискретноїназивається випадкова величина, яка з певними можливостями приймає кінцеве або нескінченне число окремих, ізольованих можливих значень.

безперервної СВназивається СВ, яка може приймати всі (нескінченно багато) значення з деякого кінцевого або нескінченного проміжку.

Випадкова величина буде повністю описана з ймовірнісної точки зору, якщо відомий її закон розподілу.

Закон розподілу випадкової величини -це будь-яке співвідношення, яке встановлює зв'язок між усіма можливими значеннями цієї величини і відповідними їм ймовірностями.

Форми подання закону розподілу випадкової величини:

1) ряд розподілу;

2) багатокутник розподілу;

3) аналітична формула;

4) функція розподілу;

5) щільність розподілу.

 Інтегральна формула Лапласа | Функція розподілу випадкової величини.

Теорема додавання 1 | Теорема додавання 2 | Слідство з теореми додавання 2 | Застосування теорем множення і складання | Теорема про ймовірність появи хоча б однієї події | | Формула Бейеса (теорема гіпотез) | Формула Бернуллі | Формула Пуассона | Локальна формула Лапласа |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати