Головна

ТЕМА 8. НОВІТНЯ УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА

  1. I. КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
  2. "оборонна культура" (fortress).
  3. Антична культура.
  4. Античні міста - поліси, їх культура в українських землях.

ПЛАН

1. Періодизація новітньої історії культури України. Українська культура у 1917 - 1920 роках.

2. Радянська політика "українізації" та її вплив на розвиток культури України у 1920-их - на початку 1930-их років.

3. "Розстріляне відродження" в українській культурі.

4. Розвиток української культури у роки Другої світової війни та у перше повоєнне десятиріччя.

5. Українська культура у роки хрущовської "відлиги". "Шістдесятники" у культурі.

6. Кризові явища у культурі 1970-их - 1980-их роках. Дисидентський рух в Україні та його вплив на культурний розвиток.

7. Культура УРСР у 1985 − 1991 роках.

8. Сучасна культура України.

ЛІТЕРАТУРА

1. Грабовський С. Українська культура today: проблеми і небезпеки / С. Грабовський // Сучасність. - 2009. - № 6. - С. 163 - 177.

2. Жулинський М. Г. Україна: формування духовної незалежности // М. Г. Жулинський. - Cучасність. - 1995. - № 5. - С. 90 - 99.

3. Історія світової та української культури: підручник для вищих закладів освіти / В. А. Греченко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук, В. А. Режко. - К.: Літера, 2000. - 464 с.

4. Конституція України. - К. - 1996.

5. Кордон М. В. Українська і зарубіжна культура: курс лекцій / М. В. Кордон. - К.: ЦУЛ, 2003. - 508 с.

6. Ожеван М. Українська національна ідея та культурополітика наздоганяючої модернізації / М. Ожеван // Стратегічна панорама. - 2000. - № 1/2. - С. 162 - 182.

7. Передерій І. Г. Розбудова національної системи освіти в Україні за доби Центральної Ради: історичний аспект. монографія / І. Г. Передерій. - Полтава: Вид-во ПолтНТУ, 2009. - 160 с.

8. Петров В. Діячі української культури (1920 - 1940 рр.) - жертви більшовицького терору / В. Петров. - К.: Вид-во "Воскресіння", 1992.- 80 с.

9. Стріха М. Культурна політика України: регіональні, етнічні та конфесійні аспекти / М. Стріха // Сучасність. - 1995. - № 9. - С. 74 - 79.

10. Субтельний О. Розпад імперії та утворення національних держав: випадок України / О. Субтельний // Сучасність. - 1994. - № 12. - С. 65 - 72.

11. Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / М. М. Закович, І. А. Зязюн, О. М. Семашко та ін.; за ред. М. М. Заковича. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. - 622 с.

12. Хоменко В. Я. Українська і світова культура: підручник / В. Я. Хоменко. - К.: Україна, 2002. - 333 с.

13. Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / О. Л. Шевнюк. - К.: Знання-Прес, 2002. - 277 с.

14. Шпорлюк Р. Україна: від імперської периферії до суверенної держави / Р. Шпорлюк // Сучасність. - 1996. - № 11, 12.

 Тестові завдання | Українська культура у 1917 - 1920 роках

Розвиток української освіти та друкарства | Основні жанри української літератури | Архітектура та мистецтво: тенденції розвитку | Тестові завдання | | Історичні умови розвитку української культуру другій | Основні напрями розвитку і жанри української літератури. Театральне мистецтво | Українське барокове мистецтво: архітектура, скульптура, живопис, графіка, музика | Тестові завдання | |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати