Головна

Тестові завдання

  1. II. Завдання І функції професійної орієнтації молоді, яка навчається
  2. V. Пояснення домашнього завдання (2 хв).
  3. VIII. Пояснення домашнього завдання (1 хв).
  4. VІ. Пояснення домашнього завдання (1 хв).
  5. VІ. Пояснення домашнього завдання (1 хв).
  6. VІ. Пояснення домашнього завдання (1 хв)..
  7. VІ. Пояснення домашнього завдання (1 хв)..

1. З боку якої держави українська культура зазнала найтяжчих утисків у ХVІ - першій половині ХVІІ ст.:

a) Великого князівства Литовського;

б) Кримського ханства;

в) Московського царства;

г) Речі Посполитої?

2. Що слугувало ідеологічною підвалиною розвитку української культури у литовсько-польську добу:

a) католицизм;

б) православ'я;

в) українська мова;

г) латина?

3. Який тип середніх навчальних закладів відкривала польська королівська влада з метою покатоличення українського населення у ХVІ - на початку ХVІІ ст.:

a) церковнопарафіяльні школи;

б) братські школи;

в) єзуїтські колегії;

г) протестантські школи?

4. Які школи становили конкуренцію єзуїтським колегіям в Україні наприкінці ХVІ - у першій половині ХVІІ ст.:

a) кальвіністські школи;

б) лютеранські школи;

в) церковнопарафіяльні школи;

г) братські школи?

5. Належність до якої релігійної конфесії гарантувала українській шляхті доступ до посад і реалізацію прав та привілеїв у Речі Посполитій у першій половині XVII ст.:

a) православ'я;

б) кальвінізму;

в) католицизму;

г) лютеранства?

6. Першою друкованою книгою Івана Федорова в Україні була:

a) "Азбука";

б) "Апостол";

в) "Буквар";

г) "Острозька біблія".

7. Коли були надруковані церковні книги "Часослов" і "Октоїх" на замовлення православного кліру у друкарні Швайпольта Фіоля у Кракові кириличним шрифтом:

a) 1483 - 1491 рр.;

б) 1476 - 1483 рр.;

в) 1496 - 1498 рр.;

г) 1483 -1498 рр.?

8. Братства в історії української культури - це:

a) органи місцевого самоврядування, що повсюдно виникали в українських містах у зв'язку з наданням їм Магдебурзького права;

б) доброчинні товариства української шляхти, які опікувалися будівництвом православних храмів власним коштом у ХV - ХVІ ст.;

в) релігійно-громадські організації міщан при православних церквах, що діяли в Україні у кінці ХVІ - ХVІІ ст.;

г) корпоративні об'єднання ремісників, споріднених спеціальностей у містах, що користувалися магдебурзьким правом у ХV - ХVІ ст.

9. Про появу якого явища в театральному мистецтві йдеться в уривку з історичного джерела:

"У братських школах, академіях учні писали вірші, промови, а потім виголошували їх. Виконавці виходили на сцену й декламували текст, об'єднаний спільною темою. Шкільні вистави присвячувалися християнським святам, впливовим особам, важливим подіям. Вистава тривала досить довго, тому глядачам давали перепочинок, пропонуючи їхній увазі в перервах між діями спектаклю театралізовані сценки народно-побутової тематики".

a) комедія;

б) драма;

в) вертеп;

г) інтермедія?

10. Про заснування якого навчального закладу йдеться в уривку з історичного джерела:

"Нововведенням, яке невдовзі тріумфально ввійшло в практику української освіти, стало вивчення трьох мов - грецької, латинської та церковнослов'янської. Створення школи слов'яно-греко-латинського типу було справжньою революцією в освітній православній традиції, вперше поєднавши на порубіжжі греко-слов'янського культурного ареалу і католицької Європи візантійський Схід із латинським Заходом".

a) Лаврська школа;

б) Острозька академія;

в) Львівська братська школа;

г) Києво-Могилянська колегія?
Архітектура та мистецтво: тенденції розвитку |

Внесок Київської Русі у розвиток світової культури | Тестові завдання | Соціально-політична та культурна ситуація в Галичині та на Волині у ХІІ - ХІІІ ст. | Розвиток освіти та книжкової справи. Особливості розвитку перекладної та оригінальної літератури | Розвиток архітектури, живопису, художніх ремесел, музики | Роль Галицько-Волинської Русі у збереженні та розвитку української культури | Тестові завдання | Історичні умови розвитку української культури у ХІV - першій половині ХVІІ ст. | Розвиток української освіти та друкарства | Основні жанри української літератури |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати