На головну

Роль Галицько-Волинської Русі у збереженні та розвитку української культури

  1. Американська соціологія культури на порозі XXI ст.
  2. Аналіз загальноекономічних показників розвитку регіону.
  3. Архітектура та мистецтво: тенденції розвитку
  4. Біотехнологія: визначення поняття, етапи розвитку, пріоритетні завдання

Ґрунтуючись на принципах єдності культури старокиївської держави, культура Галицько-Волинського князівства сприяла збереженню і закріпленню історичних традицій Київської Русі навіть в умовах феодальної роздрібненості. Князівські міжусобиці та напади різних завойовників гальмували розвиток Галицько-Волинського князівства, але не змогли призупинити розвитку культурного процесу. Втілюючи ідею єдності давньоукраїнських земель, галицько-волинська культура примножувала багатющу скарбницю традицій української культури. За своїм ідейним змістом та художніми якостями ця культура була на рівні культур середньовічної Європи, а в окремих випадках перевищувала їх.

Галицько-Волинське князівство мало тісні культурні взаємозв'язки з країнами Західної Європи, що виявлялися в активній торгівлі, дипломатичних стосунках, різних політичних переговорах і взаємних візитах. Західні князі неодноразово відвідували Володимир, Холм, Галич, а галицькі та волинські князі в свою чергу не раз бували в столицях західних держав. Події культурного й політичного життя у Галицько-Волинському князівстві знаходили широкий відгук у хроніках західних держав. У той же час у Галицько-Волинському літописі розповідається про події в країнах Західної Європи. Взаємовпливи культур формували атмосферу міжнародної довіри та мирних взаємовідносин у жорстоку феодальну епоху воєн і розбою.

Літопис розповідає про візит Данила до угорського князівства. Данило "їхав поруч з королем за звичаєм руським: кінь під ним був напрочуд гарний, сідло з паленого золота, стріли й шабля прикрашені золотом та іншими оздобами, аж дивно було, кожух із оловира грецького, обшитий золотим плоским мереживом, і чоботи із зеленого сап'яну". Воїни, які супроводили князя, теж були пишно одягнуті: "Від полків його йшла велика світлість від блискучої зброї". Дружина князя справила велике враження на місцевих людей, а король Бела в захопленні казав: "Менш варта мені й тисяча срібла, ніж те, що ти приїхав руським звичаєм своїх батьків". Між державами відбувався обмін мистецькими цінностями. Для церкви Богородиці в Холмі Данило привіз із угорської землі "чашу з багряного мармуру, вирізьблену чудовим мистецтвом...". Мстислав Данилович подарував Конрадові Мазовецькому дорогий одяг та гарних коней з майстерно виготовленою збруєю.

Отже, через такі культурні центри, як Володимир, Холм, Галич і Львів, культурні впливи давньоруських земель надходили до східних слов'ян в Угорщину й держави Центральної Європи. У той же час Галицько-Волинські землі зазнавали істотних культурних впливів своїх західних сусідів. Різні сфери культури, зокрема такі, як освіта, мистецтво, філософія, література, розвивалися під впливом західної та східної культур. Засвоєні духовні й матеріальні цінності передавались іншим землям Стародавньої Русі. Разом із тим основа культури Галицько-Волинського князівства була українська, спільна з іншими князівствами Стародавньої Русі, а Галицько-Волинська Русь стала форпостом східнослов'янської духовності.

Питання для самоконтролю

1. Коли утворилось об'єднане Галицько-Волинське князівство?

2. За часів якого князя у Галичі було відкрито велику бібліотеку?

3. Які види і жанри літератури не дістала значного розвитку в XIII - першій половині XIV ст.?

4. Схарактеризуйте нові тенденції розвитку освіти в XIII - першій половині XIV ст.

5. У чому полягали особливості Галицько-Волинського літопису?

6. Назвіть ім'я видатного скульптора галицько-волинської доби.

7. Які види монументального живопису були поширені у часи Галицько-Волинского князівства?

8. Які мистецькі стилі панували в архітектурі та живописі Галицько-Волинського князівства (ХІІ - ХІІІ ст.)?

9. Назвіть найважливіші осередки (міста) духовної культури Галицько-Волинської Русі.Розвиток архітектури, живопису, художніх ремесел, музики | Тестові завдання

Тестові завдання | Витоки культурного процесу Київської Русі. Прийняття християнства та його вплив на розвиток культури | Розвиток освіти в Київській Русі | Поява писемної літератури: основні види та жанри | Особливості розвитку архітектури | Особливості музичного мистецтва | Внесок Київської Русі у розвиток світової культури | Тестові завдання | Соціально-політична та культурна ситуація в Галичині та на Волині у ХІІ - ХІІІ ст. | Розвиток освіти та книжкової справи. Особливості розвитку перекладної та оригінальної літератури |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати