На головну

Особливості музичного мистецтва

  1. Oslash; Особливості змісту гендерної технології фізичного виховання дітей М. Єфименко
  2. Анатомо-фізіологічні особливості гіпофіза
  3. Анатомо-фізіологічні особливості травної системи Особливості будови і функцій органів травлення у новонароджених
  4. Біопсихічні та психосоціальні властивості людини - індивідуально-психологічні особливості особистості.

Музичне мистецтво східних слов'ян доби Київської Русі досягло високого рівня. Про це свідчать фольклорна спадщина, давньоруський культовий спів, музика княжого двору, ратна (військова) музика.

В усній народній традиції важливе місце посідали ігри, календарні та родинно-побутові пісні, похоронні плачі й голосіння.

Плин часу народжував нові народнопісенні жанри. Серед них найзначніший - билинний епос, що активно розвивався у Х - ХІ ст. У билинах у художньо-поетичній формі відбивалась боротьба народу за незалежність, утілювалися патріотичні ідеї, уявлення про героїв-богатирів, наділених мудрістю, силою, красою. Такими є билинні герої Ілля Муромець, Добриня Никитич, Альоша Попович, Микула Селянинович. Історія зберегла також імена народних співців билин - Бояна, Митуси, Ора, згадки про яких знаходимо у "Слові о полку Ігоревім", Іпатіївському літописі та ін.

Носіями народного мистецтва були скоморохи. Ці обдаровані виконавці-імпровізатори поєднували якості актора, танцюриста, співака, музиканта-інструменталіста, акробата. Вони були постійними учасниками народних свят, розваг, урочистих подій; нерідко їх запрошували до боярських і княжих дворів. Лише церква негативно ставилася до цих "веселих молодців", як їх називали у ті часи.

Цікавою є музика княжого двору. Князі утримували при дворі професійних музикантів-інструменталістів, співаків, танцюристів. Учасниками князівських розваг, свят у княжих палатах були співці - сказителі билин, скоморохи.

За свідченням істориків, починаючи з середини Х ст. прийоми іноземних послів проходили під музичний супровід. Цей звичай запровадила княгиня Ольга, яка під час свого перебування у Константинополі 945 р. була вражена грою на різних інструментах, зокрема органі. Ймовірно, саме з того часу орган поширюється на Русі.

Музика супроводжувала ратні походи княжих бойових дружин. Головну роль тут відігравали духові та ударні інструменти.

Узагалі у часи Київської Русі широку популярність мали:

- струнні смичкові інструменти, зокрема гудок, смик;

- щипкові - лютня, гуслі, псалтир;

- духові - роги, труби, сурми, свистки, сопілки, дудки, жалійки, волинки, органи;

- ударні - бубни, тарілки, дзвіночки, брязкальця.

Важливу роль відігравали церковні дзвони, які сповіщали про наступ ворога, пожежу, скликали людей на віче.

У музичній спадщині Київської Русі чільне місце посідає церковний спів, запозичений із Візантії та збагачений народнопісенними традиціями східних слов'ян. Давньоруські одноголосні наспіви називалися знаменним розспівом. Основою знаменного розспіву стали "гласи" - хорові монодії, де мелодія наближалася до речитації (поєднання декламування і співу). Знаменний розспів був чисто вокальний, без супроводу.

У Київській Русі з'явилися центри навчання співу. Це, зокрема, великий хор і школа при Десятинній церкві, двір деместиків - співаків-солістів, що були одночасно диригентами й учителями співу. Важливу роль у формуванні та поширенні музичної традиції відігравав Києво-Печерський монастир. Серед відомих майстрів церковного співу слід назвати деместика і піснетворця Стефана.

Багата й різноманітна музична спадщина Русі стала міцним підґрунтям для формування професійної музичної культури українського народу.

 Особливості розвитку архітектури | Внесок Київської Русі у розвиток світової культури

| Людські поселення на території України від палеоліту до енеоліту. Трипільська культура | Кімерійці, скіфи і сармати та їх роль у розвитку культури на українських територіях | Грецька колонізація Північного Причорномор'я. Античні впливи на розвиток української культури | Велике переселення народів. Формування слов'янської культури. Держава антів | Особливості культури східних слов'ян: міфологічні та релігійні уявлення, побут і повсякденне життя | Тестові завдання | Витоки культурного процесу Київської Русі. Прийняття християнства та його вплив на розвиток культури | Розвиток освіти в Київській Русі | Поява писемної літератури: основні види та жанри |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати