Головна

Тестові завдання

  1. II. Завдання І функції професійної орієнтації молоді, яка навчається
  2. V. Пояснення домашнього завдання (2 хв).
  3. VIII. Пояснення домашнього завдання (1 хв).
  4. VІ. Пояснення домашнього завдання (1 хв).
  5. VІ. Пояснення домашнього завдання (1 хв).
  6. VІ. Пояснення домашнього завдання (1 хв)..
  7. VІ. Пояснення домашнього завдання (1 хв)..

1. Первісна людина з'явилася на території сучасної України близько:

а) 2 млн. років тому;

б) 1 млн. років тому;

в) 500 тис. років тому;

г) 150 тис. років тому.

2. Поява дистанційного індивідуального полювання за допомогою винайдення лука і стріли - це характерна риса епохи:

а) палеоліту;

б) мезоліту;

в) неоліту;

г) енеоліту.

3. Яке явище називають "неолітичною революцією":

а) перехід від матріархату до патріархату;

б) початок виготовлення людиною мідних знарядь праці;

в) появу першого сплаву металів - бронзи;

г) перехід від привласнювальних форм господарювання до відтворювальних?

4. У який період первісної епохи Україна набуває ознак, що й донині притаманні українському народові:

а) трипільський період;

б) скіфський період;

в) антський період;

г) сарматський період?

5. Уперше назва кімерійців з′являється в джерелі:

а) "Історія" Геродота;

б) "Гетика" Йордана;

в) "Одіссея" Гомера;

г) "Велика Скітія" Паїка.

6. Скіфська золота пектораль була знайдена у кургані:

а) Мельгунівський;

б) Ульський;

в) Товста могила;

г) Соколова Могила?

7. Що з наведеного стосується історії скіфських племен:

а) налагодження торговельних зв'язків із грецькими містами-колоніями;

б) утвердження монотеїстичної релігії;

в) високий рівень благоустрою міст;

г) витіснення на Кримський півострів сарматськими племенами;

д) високий рівень освіченості населення;

е) основа господарства - орне рільництво;

ж) панування в образотворчому мистецтві "звіриного стилю"?

8. Оберіть рядок, у якому подано лише грецькі міста-колонії на території сучасної України:

а) Керкинітида, Неаполь Скіфський, Пантикапей, Тіра;

б) Херсонес Таврійський, Ольвія, Мілет, Фанагорія;

в) Танаїс, Тіра, Пантикапей, Ольвія;

г) Ольвія, Керкинітида, Пантикапей, Феодосія.

9. Установіть послідовність панування кочовиків на території сучасної України:

1) скіфи а);

2) гуни б);

3) кімерійці в);

4) сармати г).

10. Установіть відповідність між поняттями та визначеннями, що характеризують духовну культуру на українських землях у найдавніші часи:

1 язичництво а) одухотворення неживих предметів
2 анімізм б) багатобожжя, віра в багатьох богів
3 тотемізм в) надання предметам магічної сили, поклоніння неживим предметам
4 фетишизм г) віра в походження окремого роду від тварини-тотема
5 політеїзм д) ушанування сил природи, вірування у надприродні властивості речей і явищ природи

ТЕМА 3. КУЛЬТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ

ПЛАН

1. Витоки культурного процесу Київської Русі. Прийняття християнства та його вплив на розвиток культури.

2. Розвиток освіти в Київській Русі.

3. Поява писемної літератури: основні види та жанри.

4. Особливості розвитку архітектури.

5. Види і жанри образотворчого мистецтва. Декоративно-ужиткове мистецтво.

6. Особливості музичного мистецтва.

7. Внесок Київської Русі у розвиток світової культури.

 Особливості культури східних слов'ян: міфологічні та релігійні уявлення, побут і повсякденне життя | Витоки культурного процесу Київської Русі. Прийняття християнства та його вплив на розвиток культури

Структура культури. Найважливіші складові матеріальної та духовної культури | Загальна характеристика функцій культури | Поняття форми культури. Класифікація форм культури | Мистецтво як важлива складова духовної культури. Класифікація видів мистецтва. Характеристика мистецьких стилів великих культурно-історичних епох | Тестові завдання | | Людські поселення на території України від палеоліту до енеоліту. Трипільська культура | Кімерійці, скіфи і сармати та їх роль у розвитку культури на українських територіях | Грецька колонізація Північного Причорномор'я. Античні впливи на розвиток української культури | Велике переселення народів. Формування слов'янської культури. Держава антів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати