На головну

II. За речовини-свідку

Приклад: Ag+ + Cl- "AgCl $

Ag+ + CrO4"Ag2CrO4$ (Яскраво оранжеве забарвлення)

У колбу, де потрібно визначити іонхлору, додають невелику кількість солі K2CrO4 (Свідок). Потім з бюретки поступово додають досліджувану речовину, при цьому першими в реакцію вступають іони хлору і утворюється білий осад (AgCl), т. Е. ПР AgCl << ПР Ag2Cr O4.

Таким чином, зайва крапля нітрату срібла дасть яскраво оранжеве забарвлення, т. К. Весь хлор вже прореагував.

III. За допомогою індикаторів: Наприклад, при реакції нейтралізації використовують кислотно-лужні індикатори: лакмус, фенолфталеїн, метил оранж - органічні сполуки змінюють забарвлення при переході від кислої до лужної середовищі.

індикатори - Органічні барвники, які змінюють своє забарвлення при зміні кислотності середовища.

Схематично (опускаючи проміжні форми) рівновага індикатора можна уявити як кислотно-основну реакцію

HIn + H2O  In- + H3O+

H2O H+ + OH-

H+ + H2O H3O+

На область переходу забарвлення індикатора (положення і інтервал) впливають всі фактори, від яких залежить константа рівноваги (іонна сила, температура, сторонні речовини, розчинник), а також індикатора.Основні положення гравіметрії. | Способи титрування.

Аналітичної хімії. | Правильність і точність аналізу. | Групи методів аналізу. | Класифікація методів кількісного аналізу | Методи якісного аналізу | наприклад, | Кислотно-основна класифікація катіонів | Кислотно-лужна класифікація аніонів | Вимоги до опадів | Розрахункові формули в гравіметрії. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати