Головна

Аналітичної хімії.

  1. I. Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії.
  2. Концепції виховання і розвитку в психоаналітичної теорії
  3. Лабораторний посуд, ваги, необхідні для приготування розчинів технічної та аналітичної концентрації.
  4. Методика виконання проблемно-аналітичної частини (глава 2)
  5. Основні партнерські групи підприємства - користувачі аналітичної інформації
  6. Основи аналітичної хімії.

У завдання аналітичної хімії входить розвиток теорії всіх методів хімічного і фізико-хімічного аналізу.

аналітична хімія - Не просто дисципліна, накопичує і систематизує знання; ця наука має величезне практичне значення в житті суспільства, вона створює засоби для хімічного аналізу і забезпечує його здійснення - в цьому її головне призначення. Без ефективного хімічного аналізу неможливе функціонування провідних галузей народного господарства, систем охорони природи і здоров'я населення, оборонного комплексу, неможливий розвиток багатьох суміжних галузей знань.

Хімічний аналіз служить засобом контролю виробництва та якості продукції в ряді галузей народного господарства. На результатах аналізу в різного ступеня базується розвідка корисних копалин. Аналіз - головний засіб контролю за забрудненням навколишнього середовища. З'ясування хімічного складу грунтів, добрив, кормів і сільськогосподарської продукції важливо для нормально функціонування агропромислового комплексу. Хімічний аналіз незамінний в медичній діагностиці, біотехнології. Від рівня хімічного аналізу, оснащеності лабораторії методами, приладами та реактивами залежить розвиток багатьох наук.

якісний аналіз дозволяє встановити, з яких хімічних елементів, іонів, або груп атомів складається досліджувана речовина, або з яких молекул складається суміш речовин.

кількісний аналіз полягає у визначенні кількісного вмісту окремих складових частин складного речовини або суміші речовин.

Досліджуючи нове або невідому речовину, перш за все, з'ясовують, з яких елементів або іонів воно складається, а потім вже визначають, в яких кількісних співвідношеннях вони знаходяться. Проте, на практиці дуже часто якісний склад аналізованого матеріалу досить добре відомий, і це дозволяє відразу приступити до кількісного аналізу, обравши найбільш підходящий метод.

Методи якісного та кількісного аналізу, які дозволяють визначити в уже згадуваному речовині вміст окремих елементів або іонів, називають елементним аналізом.

Хімічний аналіз, який дозволяє визначити вміст окремих функціональних груп сполуки (тобто окремих груп атомів, які обумовлюють характерні властивості з'єднання) називаються функціональним аналізом.Участь в ОВР пероксиду водню | Правильність і точність аналізу.

Кількісні характеристики гідролізу | I ступінь гідролізу | Випадок повного, необоротного гідролізу солей | Перший спосіб - регулювання РН сольового розчину | Важливим властивістю буферних розчинів є їх здатність зберігати постійне значення рН при розведенні розчину. | КОМПЛЕКСНІ СПОЛУКИ | Дисоціація комплексних сполук та іонів | Класифікація комплексних сполук | визначення | Електронно - іонний метод складання рівнянь ОВР |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати