Головна

Теорема про складання швидкостей при складному русі

  1. C) Теорема загасання (Теорема зсуву)
  2. Аналітичний звіт про рух грошових коштів від фінансової діяльності компанії
  3. Анатомо-фізіологічні аспекти самоудовлеворенія організмом людини потреби в русі
  4. Взаємодія середовища і тіла, що рухається. Класифікація швидкостей польоту
  5. Питання 5. Звіт про рух грошових коштів

точки

?

Розглянемо складний рух точки М, яка у відносному русі переміщається щодо рухомої системи координат Oxyz і здійснює абсолютне переміщення відносно нерухомої системи отсчетa  (Рис. 108).

малюнок 108

Положення точки М відносно до нерухомої системі координат  в кожен момент часу визначається залежністю:

 (148)

де  - Радіус-вектор точки О початку рухомої системи координат Oxyz,

 - Радіус-вектор точки М відносно до рухливої ??системи координат Oxyz.

Вважаючи, що координати точки М в рухомій системі координат будуть x, y, z, Визначимо:

.

Диференціюючи залежність (148) за часом, знайдемо абсолютну швидкість точки

 . (149)

Абсолютна похідна від вектора  , Який змінюється в рухомий системі координат, визначається формулою (147)

де  - Кутова швидкість обертання рухомої системи координат.

 - Відносна швидкість точки.

Підставляючи ці значення в (149), отримаємо:

,

де  - Швидкість початку рухомої системи координат відносно нерухомої системи координат.

З огляду на, що переносна швидкість, це швидкість точки  рухомий системи, через яку в даний момент проходить рухлива точка m, тобто

 (150)

матимемо

 (151)

Абсолютна швидкість точки при її складному русі дорівнює геометричній сумі переносної і відносної швидкостей.

спрямовані вектори и  по дотичним до відповідних траєкторіях. Модуль абсолютної швидкості точки визначається формулою

 (152)

де  тобто a - кут між векторами .Відносне, переносне і абсолютне руху точки. Абсолютна і відносна похідні від вектора | русі точки

Прискорення точки при природному способі завдання руху | Окремі випадки руху точки | Методика і приклади розв'язання задач | Поступальний рух твердого тіла | Обертальний рух твердого тіла навколо нерухомої осі. Кутова швидкість і кутове прискорення | Методика і приклади розв'язання задач | Основні визначення. Рівняння плоскопараллельного руху | Визначення швидкостей точок плоскої фігури | Визначення прискорень точок плоскої фігури | Методика і приклади розв'язання задач |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати