Головна

Вектор прискорення точки

  1. ISDN протоколи, функціональні групи, точки підключення і канали.
  2. А2 - фронтальна проекція точки А.
  3. Аксіоматика Гільберта і векторна алгебра
  4. Б. Закон збереження імпульсу в векторному вигляді
  5. Базис простору і координати вектора
  6. Базис системи векторів.
  7. Базис, координати векторів

Прискорення точки в даний момент часу дорівнює першої похідної за часом від вектора швидкості або другій похідній від радіуса-вектора точки:

малюнок 4

вектор прискорення  лежить в дотичній площині (рис.4) і спрямований в бік угнутості траєкторії.

 Швидкість точки при природному способі завдання руху | Формули для визначення прискорення точки при координатному способі завдання руху

Приведення системи сил на площині до найпростішого виду | розподілена навантаження | приклад 2.1 | Короткі теоретичні відомості | Методика і приклади розв'язання задач | кінематика | векторний спосіб | Координатний спосіб. | Природний спосіб. | Формули для визначення швидкості точки при координатному способі завдання руху |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати