На головну

Проекція сили на вісь

  1. А2 - фронтальна проекція точки А.
  2. В. Закон збереження в проекціях на вісь
  3. ДРУГИЙ ЗАКОН Ньютона (В проекції на ОСІ КООРДИНАТ)
  4. Проекція вектора на вісь.
  5. Проекція серця і магістральних судин на поверхню тіла

Проекція сили на вісь - це узята з певним знаком величина, чисельно дорівнює відстані між проекціями на цю вісь початку і кінця вектора сили.

Знак проекції буде позитивним, якщо кут між напрямком сили і позитивним напрямом осі гострий, і негативним, якщо цей кут - тупий. Тоді для сил, зображених на рис. 1.13, отримаємо:

Fx= аb = F• cos ?; Qx= -ed = -Q• cos ?;

Fy= а1 b1 = F• sin ?; Qy= e1d1 =Q• sin ?;

малюнок 1.13

Проекція сили на вісь дорівнює величині самої сили, якщо сила паралельна осі, тому проекція сили  на вісь Оу буде рівна

.

Проекція сили на вісь дорівнює нулю, якщо сила перпендикулярна осі, тому проекція сили  на вісь Ох буде рівна Px=mn= 0.

проекцією сили  на площину Оxy називається вектор  , Розміщений між проекціями на цю площину початку і кінця вектора сили  (Рис. 1.14). Модуль вектора проекції сили на площину де  - Кут між напрямком сили і площиною.

малюнок 1.14

Отже, в разі, зображеному на ріс.1.14, в результаті подвійного проектування знайдемо:

 Зв'язки і їх реакції | Система сходяться сил

ББК 22.21 | Короткі теоретичні відомості | аксіоми статики | Теорема про три силах | приклад 1.1 | приклад 1.2 | приклад 1.3 | приклад 1.4 | Завдання для самостійної роботи | Момент сили відносно точки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати