На головну

Порядок створення моделі

  1. B. позапарламентських спосіб порядок перегляду Конституції РФ
  2. D графіка. Методи 3D моделювання, достоїнства і недоліки.
  3. Die Wortfolge im deutschen Satz. (Порядок слів у німецькому реченні).
  4. II Порядок виправлення помилок
  5. III. Порядок виконання роботи.
  6. III. Порядок виконання роботи.

1. Створимо файл завдання. Виберемо у вікні програми команду створити - Модель.

2. У робочій області виберемо площину XY (навівши на її відображення курсор, кликнемо лівою кнопкою миші). Після цього виберемо команду ескіз на панелі Поточний стан (Рис. 8.2). Обрана площину розгорнеться перпендикулярно по відношенню до спостерігача.

3. На панелі інструментів геометрія виберемо команду створення прямокутника по центру і вершині  (Слід знайти її на випадає панелі команди прямокутник).

4. Виберіть з екрану в якості центру прямокутника початок координат площини ескізу і потім в панелі властивостей встановіть параметри довжини і ширини прямокутника, визначивши також необхідність відображення осей (рис. 8.3).

5. Визначимо положення допоміжних графічних елементів, які задають положення центрів отворів. Для цього на панелі інструментів геометрія виберемо команду паралельна пряма  , Що забезпечує створення прямої, паралельної заданої (слід знайти її на випадає панелі команди пряма). В якості базової прямий виберемо горизонтальну вісь прямокутника, потім в поле відстань інструментальної панелі задамо величину зсуву. На екрані при цьому виберемо по черзі обидва з можливих варіантів відтворення прямої. Аналогічні дії виконаємо для створення вертикальних допоміжних прямих.

малюнок 8.2

малюнок 8.3

6. Далі виконаємо побудову графічних елементів для створення отворів. На панелі інструментів виберемо команду окружність  . Як центра кола визначимо точку перетину побудованих допоміжних прямих і поставимо в відповідному полі панелі властивостей значення діаметра окружності, вибравши спосіб побудови з осями симетрії (рис. 8.4).

малюнок 8.4

7. Решта окружності побудуємо за допомогою команди симетрія . Для цього виділимо побудоване отвір разом з осями симетрії і активізуємо команду симетрія на панелі Редагування Інструментальної панелі. Зазначимо мішенню дві будь-які точки вертикальної осі симетрії для побудови правого отвори. Виділимо обидва верхніх отвори командою виділити рамкою і за допомогою команди симетрія побудуємо нижні пари отворів (рис. 8.5).

малюнок 8.5

8. Створимо заокруглення на кутах контуру відповідно до завдання. Знайдемо на інструментальної панелі геометрія команду скруглення  . В поле панелі властивостей команди введемо значення радіуса заокруглення. Далі здійснимо вибір відповідних сторін скругляются кутів (рис. 8.6), завершити створення заокруглень і вийти з режиму створення ескізу.

малюнок 8.6

9. Далі виконаємо створення тривимірного елемента, застосувавши видавлювання створеного в ескізі замкнутого контуру на заданий параметрами моделі відстань (необхідно ретельно стежити, щоб контур ескізу був замкнутий, інакше при виборі операції створення тривимірного елемента можлива поява повідомлення про помилку, або створення тонкостенного елемента замість твердотільного ). Для цього на панелі редагування деталі виберемо команду операція видавлювання  . Встановимо у відповідних полях панелі властивостей необхідні параметри (видавлювання в прямому напрямку, на відстань, визначаємо значення відстані видавлювання, з нульовим ухилом). Створений при цьому тривимірний елемент показаний на рис. 8.7. Збережемо модель в файл.

малюнок 8.7
| Створення креслення для моделі

Методи проставляння розмірів | Види конструкторських документів | | Вимоги до ескізу | Послідовність виконання ескізів | Загальні вимоги до простановке розмірів | Виконання креслення загального вигляду | Складальне креслення | | Порядок виконання складального креслення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати