На головну

Визначення та призначення

  1. A) Визначення
  2. Cтруктура анатомічних термінів З неузгодженого означення
  3. II. ВИЗНАЧЕННЯ ВИХОДУ БЕНЗИНУ МЕТОДОМ ГРХ
  4. VII. Порядок визначення переможців 1, 2, 3 етапів і вирішення спірних питань, пов'язаних з визначенням переможців
  5. XII. Призначення і просування чиновників
  6. А. Визначення опади фундаменту методом пошарового підсумовування для схеми лінійно-деформованого півпростору.

Єдина система конструкторської документації - комплекс державних стандартів, що встановлюють взаємопов'язані правила і положення по порядку розробки, оформлення та обігу конструкторської документації, що розробляється і застосовується організаціями і підприємствами. Основне призначення стандартів ЕСКД - встановлення в організаціях і на підприємствах єдиних правил виконання, оформлення та обігу конструкторської документації, які повинні забезпечувати:

- Можливість взаємообміну конструкторськими документами між організаціями і підприємствами без їх переоформлення;

- Стабілізацію комплектності, яка виключає дублювання і розробки не потрібних виробництву документів;

- Можливість розширення уніфікації при конструкторській розробці проектів промислових виробів;

- Спрощення форм конструкторських документів графічних зображень, що знижує трудомісткість проектно-конструкторських розробок промислових виробів;

- Механізацію та автоматизацію обробки технічних документів і міститься в них інформації;

- Поліпшення умов технічної підготовки виробництва;

- Поліпшення умов експлуатації промислових виробів;

- Оперативну підготовку документації для швидкого переналагодження діючого виробництва.

 Для студентів усіх форм навчання | формати

лінії креслення | штрихування | Дотик двох кіл | Сполучення пересічних прямих дугою кола даного радіуса | Випадки зовнішнього і внутрішнього торкання | Сполучення окружності і прямої за умови, що дуга сполучення должка проходити через точку А на прямій | Побудова лекальної кривої підбором дуг | Поділ кола на вісім рівних частин і побудова правильного вписаного восьмикутника | Поділ кола на три рівні частини і побудова правильного вписаного трикутника | Поділ кола на шість рівних частин і побудова правильного вписаного шестикутника |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати