На головну

Перетином називається зображення плоскої фігури, що виходить при уявному розсіченні предмета площиною.

  1. Аналіз - це мислення поділ предмета, вища на СКЛАДОВІ части, ознака, Властивості та віділення ціх компонентів.
  2. Була найбільшою. Це і називається принципом максимуму правдоподібності.
  3. В один і той же момент зоряний час S одно W-му годинному куту будь-якого світила плюс його пряме сходження ? і називається основною формулою часу.
  4. Уздовж гладкою плоскою стінки
  5. ВИЗНАЧЕННЯ Об'єкта І ПРЕДМЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
  6. ГЕОМЕТРИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ
  7. Глава 6. Основи роботи з зображенням

У перетині показують тільки те, що знаходиться в січній площині.

Перетину бувають винесені і накладені, тобто суміщені з видом.

Січна площина накладеного розтину не позначається.

Положення січної площини винесеного перерізу може позначатися штрих-пунктирною лінією, а поруч симетрично їй контурній лінією перетин (рис.7.8). У будь-яких інших випадках перетину позначаються, як розрізи (ріс.7.8б).

   
 а)  б)  в)

малюнок 7.8

Питання для самоконтролю:

1) Перерахуйте стандартні види зображень.

2) Принципова відмінність основних видів і додаткових або місцевих.

3) Опишіть правила позначення розрізів на кресленнях.

4) Опишіть принципові відмінності зображень розрізів і перетинів.Додатковим називається вид, отриманий при проектуванні даної деталі на площину перпендикулярну одній з 6 основних площин, але не паралельної жодної з них. | Правила нанесення розмірів на кресленнях

Спосіб заміни площин проекцій | Основні завдання, які вирішуються заміною площин проекцій | спосіб обертання | метричні задачі | Класифікація позиційних задач | Взаємне перетинання двох площин (1 група позиційних задач) | Взаємне перетинання прямої і площини або поверхні (2 група позиційних задач) | Взаємне перетинання площини і поверхні (3 група позиційних задач) | Взаємне перетинання поверхонь (4 група позиційних задач) | Співісними поверхнями обертання називаються поверхні, які мають загальну вісь обертання. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати